None
(Foto: Cato Edvardsen)

Leverer ventilasjon til radiofarmakaproduksjon

Skrevet 06. mars 2017 av Redaksjonen
GK Inneklima skal levere ventilasjon til de nye laboratoriene ved St. Olavs hospital i Trondheim hvor det skal produseres radioaktive legemidler.
Redaksjonen

St. Olavs Hospital i Trondheim skal utvide sitt PET-senter med nye produksjonslokaler. Her skal det produseres radioaktive legemidler. I dag kjøpes slike stoffer i Oslo, sendes med privatfly til Værnes og fraktes derfra til PET-senteret. 

Produksjonen innebærer tilstedeværelse av radioaktiv stråling, noe som setter strenge krav til både bygget og de tekniske anleggene. 

En del av produksjonsarealene bygges som renrom. Dette stiller meget strenge krav til tetthet og overflater.  

– Det som i vesentlig grad vil prege gjennomføringen av dette prosjektet er den parallelle valideringsprosessen, som skal sikre kvaliteten i prosjektering og utførelse. Lokalene skal benyttes til produksjon av radioaktive legemidler, noe som stiller svært høye krav til renhet, overflater, ventilasjon, trykkforhold mv. I praksis vil dette blant annet medføre et mer omfattende testregime, større krav til dokumentasjon, tidlig overlevering av FDV, og svært høye krav til utførelse på spesialrommene, sier teknisk sjef Knut Ivar Klefsås i GK Inneklima. 

GK leverer ventilasjonsentreprisen på oppdrag fra St. Olav Eiendom og Sykehusbygg. To ventilasjonsaggregater skal dekke nybygget, et for produksjonsarealene og et for resterende arealer i U2. Total luftmengde blir nærmere 24 000 m³/h. Avkast fra produksjonsområdet skal monitoreres for radioaktiv stråling og føres opp over tak. 

– Sammen med vår leverandør og egen erfaring, tilfører vi prosjektet den tekniske kompetansen på ventilasjon som er nødvendig for å lykkes med prosjektet. Dette innebærer ressurser som prosjektutvikler, prosjektleder og renromsteknikker fra GK, forteller Klefsås. 

Det er etablert et forum for samhandling, hvor byggherre, rådgivere, leverandører og entreprenører deltar aktivt. GK Inneklima benytter seg av Lindinvent som leverandør for laboratorieventileringen og kontroll av trykkhierarki for rommene. 

PET-senteret skal stå ferdig våren 2018.

Custom sub menus