None
Illustrasjon: Per Knudsen Arkitekter

GK leverer ventilasjon til prestisje-hotell

Skrevet 31. mars 2017 av Redaksjonen
GK skal sørge for godt inneklima i det tradisjonsrike Britannia-hotellet i Trondheim.
Redaksjonen

Rehabiliteringen av det ærverdige hotellet er et av de største byggeprosjektene i Midt-Norge, og Reitan-gruppen har lagt store ressurser i å løfte hotellet opp til sin rettmessige standard. 

GK Inneklima leverer ventilasjon på oppdrag fra HENT. All oppvarming, med unntak av i de aller eldste lokalene, skal skje via tilluft. Ventilløsningen som er blitt valgt på hotellrom kalles "Klima ceiling", som vil si at tilluften spres over en duk med spalter.  

For å innfri strenge krav til komfort, har GK i samarbeid med HENT og Trox Auronor testet og kvalitetssikret stretchimling i laboratorium. 

– Kravet fra byggherre er at hotellgjestene skal kunne endre temperatur veldig raskt. Dermed blir hvert enkelt hotellrom satt opp med egne varme- og kjølebatterier og dobbelt så store luftmengder som vanlige hotellrom, sier prosjektleder Alf Einar Grimsø i GK Inneklima i Trondheim. 

Rehabiliteringen av det gamle og erverdige hotellet gir flere utfordringer for gjennomføringen. Deler av bygget er verneverdig, og mye av arbeidet må utføres i tett samarbeid med Riksantikvaren.  

– Det eldste bygget som kalles 1890-bygget skal strippes helt innvendig, mellombygget rives helt og bygges opp igjen, mens det i det som kalles bygg 3 skal gjenbrukes noe røropplegg, forklarer Grimsø, og legger til: 

– For GK er dette et spennende og viktig prosjekt, hvor det er essensielt at det koordineres godt med de øvrige tekniske fagene og HENT.   

GK skal etter planen sette i gang arbeidet på senhøsten 2017. Det er forventet at hotellet skal stå ferdig til jul i 2018. 

Custom sub menus