None
Denne gjengen fra GK Inneklima i Bergen møter du på ByggExpo 8. - 9. mars. Fra venstre: Espen Johan Urhaug, Kristine Domaas Klemetsen, John Harald Hegdal, Tommy Hagenes og Gunnar Hopsdal.

Satser på service og bolig i Bergen

Skrevet 27. februar 2017 av Redaksjonen
GK i Bergen satser friskt med fokus på service og nye konsepter for bolig.
Redaksjonen

I årene som kommer, vil service og drift av tekniske anlegg bli stadig viktigere i det grønne skiftet. Det betyr at tekniske anlegg i bygg må energieffektiviseres og driftes optimalt for å oppnå en energibruk som kommer ikke bare miljøet og byggeier, men også brukere, til gode. Dette ønsker GK å sette fokus på under ByggExpo i Bergen. 

– Det er viktig å drifte med helhetlig forståelse av samspillet mellom de tekniske anleggene i bygg, påpeker Tommy Hagnes, salgsingeniør i GK Inneklima og ansvarlig for GKs messestand på ByggExpo. 

– God teknisk service avhenger av god helhetlig forståelse av grensesnittene mellom de tekniske fagene. Det er f.eks. umulig å få til god varmestyring av ventilasjonsluften dersom det er feil med varmepumpen i varmesentralen. Når GK tar ansvar for service for alle de tekniske installasjonene utføres all service samtidig og man unngår at noe faller mellom stolene. Vi kaller dette "totalteknisk service" og tilbyr dette som et komplett konsept. 

GK ønsker å bruke sin tilstedeværelse på messen til å markere den faglige bredden som nå tilbys i Bergen. 

– Mange i Bergen forbinder GK med ventilasjon  og er ikke klar over at vi også har sterke miljøer innen byggautomasjon, kulde og elektro, sier Tommy Hagenes . 

Det vil også være mulig å stifte nærmere bekjentskap med GKs nye boligavdeling i Bergen. Det nye prosjektet Solheimslien borettslag er et godt eksempel på hvordan en helthetlig tilnærming til prosjektet har gitt gode løsninger. GK har prosjektert de tekniske løsningene for automatiske energimålere og selvfølgelig ventilasjonen. 

Totalt har prosjektet i Solheimslien 364 leiligheter, hvorav 39 er nye. 325 leiligheter skal rehabiliteres med bl.a. ny varmeløsning og ventilasjon. Kunnskapen fra dette prosjektet kan lett dras med videre og gjenbrukes i andre prosjekter.

Møt oss på stand på ByggExpo i Grieghallen 8. - 9. mars 

Custom sub menus