None
Ragnhild Kvålshaugen har forsket på strategi og ledelse – nå skal hun se på byggenæringen.(Foto: BI)

Professor i effektiv bygging

Skrevet 23. februar 2017 av Redaksjonen
Ragnhild Kvålshaugen skal prøve å finne ut hvorfor kvaliteten på byggeprosessene ikke er bedre. Kvalitet står mot prispress og tidspress, konstaterer hun.
Redaksjonen

Hun har nettopp begynt. Kvålshaugen er professor i effektive byggeprosesser på Handelshøyskolen BI. Der arbeider hun i det som heter et gaveprofessorat – sponset av Multiconsult, Statsbygg, Backegruppen og GK.

– Det er veldig nytt. Det som egentlig driver meg nå, er først å prøve å forstå de store utfordringene, sier hun selv.

Effektivisering

Jobben blir å se på effektivisering av byggeprosessen. Foreløpig er professoren opptatt med å «nappe» intervjuer med forskjellige folk i byggenæringen, som hun sier det.

– Giverne ønsker å få frem forskningsbasert kunnskap. Mer om organisering og ledelse på byggeplassen enn å se på tekniske løsninger. Tekniske løsninger er det sett masse på før – vi skal se mer på samhandling og relasjoner, forteller Ragnhild Kvålshaugen.

Ny utdanning.

– I tillegg har vi en ambisjon om å se på om vi kan lage noen utdanningstilbud som kan støtte opp under kompetanseutviklingen i næringen på organisasjon og ledelse.

Kvålshaugen har bakgrunnen sin fra strategi- og ledelsesfag. Det setter giverne pris på:

– Mange av byggenæringens utfordringer er knyttet til ledelse, organisering, innovasjon og økonomi, konstaterte konserndirektør Grethe Bergly i Multiconsult da ansettelsen ble kjent.

– Ragnhild kjenner byggenæringen, samtidig som hun vil kunne se næringen ut fra andre vinklinger enn det næringen vanligvis gjør selv.

Høyt konfliktnivå

Intervjuene som Kvålshaugen er i gang med nå, er en del av arbeidet med å finne ut hva problemene egentlig er. Sammen med litteraturstudier skal de munne ut i en definisjon av hvilke
forskningstemaer som det skal arbeides med i de tre årene gaveprofessoratet varer.

– Gode praksiser knyttet til effektive byggeprosesser finnes allerede i næringen både nasjonalt og internasjonalt, påpeker hun.

Å gjøre dem kjent og finne ut hva som må løses for at de skal tas i bruk flere steder i næringen, blir en viktig oppgave.

Kvålshaugen trekker frem samhandlingsproblemer mellom de forskjellige som er inne i byggeprosessen, høyt konfliktnivå, uenighet om mål og komplekse reguleringer som sentrale utfordringer.

Prispress og tidspress

– Stemningen i bransjen nå, som vi hører alle prater om, er forholdet mellom det å levere god
kvalitet på bygget versus prispress og tidspress. Forholdene står mot hverandre og skaper masse dilemmaer i byggeprosessen, sier Ragnhild Kvålshaugen.

– Nå blir spørsmålet: Hva skal vi gjøre med det?Kategori: Nyheter

Relaterte artikler

Custom sub menus