None

Narvik Stadion - Frostfri kunstgressbane

Skrevet 02. februar 2016 av Redaksjonen
Redaksjonen

Prosjektbeskrivelse

Narvik Stadion er fotballbanen til Mjølner. Den eksisterende kunstgressbanen har siden 2007 vært oppvarmet via vannbåren varme levert av en propanbrenner på 1 120 kW – denne er nå oppgradert til varmepumpe.

Den nye varmepumpen er bygd inn i en kontainer og koblet til den eksisterende kontaineren som huser varmvannsystemet til banen. Varmepumpesystemet består av to separate seriekoblede kompressoraggregater med R134a kuldemedium. Hvert aggregat har tre sekssylindrede stempelkompressorer med slagvolum på totalt 910 m³/h. Fire DX-fordampere med nominell kapasitet på 320 kW (ved 6 K delta T) forsyner aggregatene. Kondensatorene er installert i serie og montert i en egen sekundærkrets (35 % etylenglykol) som jobber mot primærkretsen som forsyner banen med varmtvann. Varmepumpen reguleres etter returtemperatur på varmtvannet fra banen og er utetemperaturkompensert.

GK byggautomasjon har levert styring og overvåkning av systemet (Modbus) som er koblet opp mot det eksisterende SD-anlegg til Narvik Kommune. Den totale energibesparelsen er beregnet til 742 500 kWh pr. år.

Byggherre: Narvik kommune
Byggtype: Idrettsanlegg
Oppdragstype: Kulde og byggautomasjon
Prosjektstørrelse: 5000 m2
Byggeår: 2014 - 2015
GK kontorsted: Nordstrandveien 69, 8012 Bodø.
Tlf: 75 55 12 00

Icon Last ned PDF

Custom sub menus