None

Sykehuset Østfold, Kalnes

Skrevet 01. februar 2017 av Redaksjonen
Redaksjonen

Prosjektbeskrivelse

Det nye sykehuset på Kalnes i Sarpsborg har en samlet bygningsmasse på 85 000 m² og er et akutt-sykehus med et av landets største akuttmottak. Det moderne sykehuset har sengebygg, behandlingsbygg, servicebygg og psykiatribygg. Videre har det 459 sengeplasser for somatikk og 120 sengeplasser for psykiatri, 9 operasjonssaler, akuttområde, intensivavdeling, avdeling for medisinsk overvåkning, fødeavdeling, poliklinikker, avdeling for billeddiagnostikk, laboratorier, sterilsentral og et apotek.

GK har levert alt av behovsstyrt ventilasjon, inklusive ventilasjon til isolater, renrom, laboratorier og operasjonsrom. I tillegg har GK levert brannventilasjon til hele komplekset.

Bygget vant internasjonal BIM-pris og var nominert til Statens byggeskikkpris i 2016.

Nye Sykehuset Østfold ble offisielt åpnet av Hans Majestet Kong Harald V den 30. november 2015. Helseminister Bent Høie: «For første gang er psykisk og fysisk helse samlet under samme sykehustak. Østfold har fått et sykehus for fremtiden, et velfungerende bygg, et eksempel til etterfølgelse.»

Byggherre: Helse Sør - Øst v/PNØ
Byggtype: Sykehus
Oppdragstype: Totalentreprise ventilasjon - Ventilasjon, komfort - renrom - laboratorier - operasjonsrom - brannventilasjon
Prosjektstørrelse: 85 000 m2
Byggeår: 2012 - 2015
GK kontorsted: Jogstadveien 25, 2007 Kjeller.
Tlf: 67 06 94 60

Icon Last ned PDF

Custom sub menus