None

LHL-klinikkene Gardermoen

Skrevet 01. februar 2017 av Redaksjonen
Redaksjonen

Prosjektbeskrivelse

LHL-klinikkene Gardermoen vil være «hjertet» i en næring- og tjenesteklynge med vekt på kunnskaps-basert virksomhet. LHL-klinikkene Gardermoen skal bli et nasjonalt kraftsenter for hjerte- og lungesyke fra hele landet, hvor landets ledende hjerte- og lunge-miljøer fra Feiringklinikken og Glittreklinikken sam-lokaliseres.

Sykehuset forventes å ha ca. 500 ansatte og omkring 30 000 besøkende pr. år når det det er i drift. GK har ansvar for å levere alt av behovsstyrt ventilasjon, rør, elektro og byggautomasjon.

Det vil leveres 24 ventilasjonsaggregater på til sammen 240 000 m3/h og 11 omluftsaggregater og LAF-tak for operasjonsstuer og dagkirurgi på til sammen 80 000 m3/h. Det vil også leveres dataromkjøling.

Byggherre: Aspelin Ramm
Byggtype: Sykehus
Oppdragstype: Totalteknisk entreprise - Ventilasjon, rør, elektro, dataromkjøling og byggautomasjon
Prosjektstørrelse: 29 000 m2
Byggeår: 2015 - 2017
GK kontorsted: Ryenstubben 12, 0679 Oslo.
Tlf: 22 97 47 00

Icon Last ned PDF

Custom sub menus