None

Eksplosjonssikkert filteranlegg på Holstad

Skrevet 27. november 2017 av Redaksjonen
GK Inneklima sørger for betydelig bedre produksjonsmiljø ved frørenseriet til Felleskjøpet på Holstad.
Redaksjonen

 

– Vi har ansatte som sier at de nå kan bruke kontaktlinser på jobb, forteller vedlikeholdssjef Tor-Egil Nesheim ved Felleskjøpet Holstad. 

NoneTilbakeslagsventilene i rødt veier 350 kg hver og sørger for at en eventuell eksplosjon ikke skal slå inn i fabrikken. Produksjonen ved frørenseriet innebærer at store mengder fint støv ristes løs og sirkulerer i inneluften. Ved å installere filteranlegget fra Camfill, ser man store forbedringer i produksjonsmiljøet. 

Selve anlegget er det største som er tatt i bruk ved frøanlegg i Norge. Kapasiteten på anlegget er hele 52.000 m3/h ved 5.500 Pa. 

– All tidligere aspirasjon i fabrikken er frakoblet og erstattet av det nye filteret. Filtreringen skjer først gjennom 56 HemiPleat filterpatroner. Deretter blir luften HEPA-filtrert før den blir ført tilbake i produksjonslokalet. Det fanger partikler på 0,3 mikron og virkningsgrad på 99,97 %; det vil si operasjonsstuerent, forklarer Christian Olavessen, Key Account Manager i GK Inneklima og prosjektleder. 

Med  store mengder fint støv i luften, oppstår det også en eksplosjonsfare. Derfor er det montert to tilbakeslagsventiler på avtrekksluften som veier hele 350 kg hver, begge montert med trykkforsterkede rør. 

– Disse vil forhindre at en eventuell eksplosjon i filteret slår inn i fabrikken. Filteret er også utstyrt med to eksplosjonsluker på utsiden av fabrikken som vil blåse til himmels dersom en eksplosjon skulle oppstå, forklarer Olavessen. 

– Det har blitt mye mindre støy og mye mindre støv. De ansatte stortrives med det nye anlegget, forteller vedlikeholdssjef Tor-Egil Nesheim. 

Filteranlegget sørger for en tryggere arbeidshverdag for de ansatte ved frørenseriet. 

– Det har blitt en kraftig forbedring av sikkerheten ved anlegget med tanke på eksplosjoner. Det er vesentlig bedre enn det var tidligere, og vi oppfyller nå dagens krav til sikkerhet, forteller Nesheim.

NoneFilteranlegget fra Camfill er unikt for frørenserier i Norge.

Custom sub menus