None

Sykehuset Innlandet - Lillehammer

Skrevet 21. september 2016 av Redaksjonen
Redaksjonen

GK Rør og GK Kulde har levert alt av rørarbeider samt nye isvannsmaskiner og ny tørrkjøler.

Arbeidet har bestått av utskiftning av to eksisterende væskekjølte isvannsmaskiner a hhv. 300kW og 600kW. I tillegg ble det levert en ny tørrkjøler tilpasset den minste isvannsmaskinen. Eksisterende rør ble fjernet og nye rør montert inkl. nye sirkulasjonspumper, ekspansjonskar, vakumutskillere, væskefilter etc. samt ny tørrkjølerkrets mellom den nye minste kjølemaskinen og tilhørende ny tørrkjøler. Kommunikasjon & Overvåking via Modbus opp mot sykehusets overordnede SD anlegg.

Det nye kjøleanlegget ble igangkjørt og overlevert i god tid til kjølesesongen 2016.
Leverte væskekjølte isvannsmaskiner:
• 1 stk. RC Frigo Screw CLA 330.V2 med 2 skruekompressorer og kuldemedie R134a, Energiklasse A.
• 1 stk. RC Frigo Screw CLA 610.V2 med 2 skruekompressorer og kuldemedie R134a, Energiklasse A.

Byggherre: Sykehuset Innlandet HF
Byggtype: Sykehus
Oppdragstype: Flerfaglig entreprise - Rør og Kulde
Overlevering: 2015 - 2016
GK kontorsted:

GK Kulde
Jogstadveien 25,
2007 Kjeller.
Tlf: 67 06 94 60

GK Rør
Storgata 178,
2615 Lillehammer.
Tlf: 61 22 29 50

Icon Last ned som PDF

Custom sub menus