None

Solbråveien 23 - Asker

Skrevet 21. september 2016 av Redaksjonen
Redaksjonen

I Solbråveien 23 i Asker har GK sørget for utmerket inneklima i et gammelt kontorbygg uten å bytte ut ventilasjonskanalene.

Prosjektet i Solbråveien 23 er et av Askers største rehabiliteringsprosjekter de siste årene. Prosjektet har transformert et nedslitt kontorbygg fra 80-tallet til et energieffektivt og moderne næringsbygg.

Kontorbygget i Asker ble bygget tidlig på 80-tallet og er dermed et godt eksempel på bygningsmasse som er moden for oppgradering.

GK Norges avdeling i Asker bidro med planlegging, prosjektering og utføring av ventilasjonsarbeidet i prosjektet. Før oppgraderingen hadde bygget CAV-ventilasjon med plagsom støy, og tilluft ble tilført gjennom plasskrevende vindusaparater.

Det var naturlig å implementere en Lindinvent-løsning for hele bygget.

NoneSolbråveien 23 er utstyrt med aktive ventiler fra Lindinvent. Lindinvent tilbyr individuell styring og kontroll av ventilasjon, lys og temperatur.

Det spesielle ved dette prosjektet er at GK valgte å ta i bruk de eksisterende ventilasjonskanalene i bygget. Mellom 90 og 95 prosent av kanalnettet ble rengjort og beholdt. Bare det horisontale spredenettet er nytt for å kunne tilpasses nye romløsninger og krav fra leietakere.

Resultatet er et svært energieffektivt bygg med et forbruk 80 kWh per m2 i året ved GK Norge sine kontor i bygget. Totalt sparer bygget nærmere 1 million kWh årlig. Gjenbruken av ventilasjonskanalene har spart byggherren for hele 3,8 millioner kroner. Byggherrens besparelse ved redusert byggetid er ikke regnet inn.

Prosjektet i Solbråveien 23 er en del av innovasjonsprosjektet UPGRADE Solutions, som finansieres av Enova, Norsk Forskningsråd, Sintef og 20 andre næringslivspartnere, deriblant GK.

Prosjektet har blitt nøye dokumentert i SINTEF Byggforsk-rapporten «Gjenbruk av ventilasjonskanaler ved oppgradering til behovsstyrt ventilasjon».

Custom sub menus