None

Scandic Lerkendal Hotell

Skrevet 21. september 2016 av Redaksjonen
Redaksjonen

Scandic Lerkendal sto ferdig sommeren 2014 og taket ligger 75 meter over bakkenivå. I Norge er det bare Oslo Plaza og Postbygget i Oslo som rager høyere. Fordelt over 21 etasjer, rommer hotellet blant annet 400 hotellrom med 1243 senger, en 1500 m2 stor konferansesal og et kontorbygg i tre etasjer.

Bak prosjektet står byggherre Arthur Buchardt Invest AS. HENT AS har vært hovedentreprenør og Voll arkitekter har tegnet det som bokstavelig talt kan kalles et miljøfyrtårn.

Hotellet skal ha en utpreget miljøprofil, og energibruket er beregnet til så lite som 50 kWh per m2 per år. Til sammenligning bruker et hotell i miljøklasse A mellom 140 og 170 kWh. For å få til dette, skal hotellet blant annet booke etasjene nedenfra og opp, slik at minst mulig energi går til å varme etasjene. Til og med heisen er miljøvennlig, med en dynamo som lades når heisen går nedover.

- Scandic Lerkendal har miljø høyt på agendaen, og det har vært viktig for oss at et nytt og moderne hotell som dette skal sette et så lite miljøavtrykk som mulig. Derfor har dette vært et stort fokus i hele prosjektet, sier hotelldirektør Bjørgvin Thorsteinsson.

Booker god luft
Et av tiltakene som har gjort landets høyest bygning utenfor Oslo såpass energieffektivt er desentralisert og behovsstyrt ventilasjon levert av GK Norge. Sammen med Sweco Norge AS har GK hatt ansvaret for prosjektering og installasjon av 62 luftbehandlingsanlegg med en total luftmengde på 300 000 kubikkmeter i timen.

– I tillegg til en rekke spesialsydde, ventilasjonstekniske løsninger, har GK Byggautomasjon stått for prosjektering, design og uttestesting av flere automatikkfunksjoner med ny teknologi, sier prosjektutvikler Andreas Askim-Ringen i GK Norge.

Prosjektet er det største som er gjennomført av GK i Midt-Norge. Hver av de 21 etasjene får to balanserte ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning og svært lav spesifikk vifteeffekt (SFP). Det fører til at behovet for oppvarming reduseres og man slipper å bruke energi på viftebruk.

Luftbehandlingsanleggene i de 400 hotellrommene har en gjennomsnittlig SFP på 1,06 og varmegjenvinningsgrad på 86 %. For de resterende arealene i prosjektet er også snittet svært lavt. Kontorbygget ligger godt innenfor kravet for et B-bygg.

Disse anleggene er koblet til hotellets bookingsystem som dermed enkelt kan prioritere de etasjene og konferanserommene som skal fylles med gjester.

– Vårt unike energioppfølgingssystem (EOS) og et moderne SD-anlegg fra Honeywell styrer og overvåker de tekniske installasjonene og energibruken, sier Askim-Ringen.

GKs automatikkleveranse omfatter integrering av alle VVS-anlegg. Blant annet er de 62 ventilasjonsaggregatene utstyrt med Honeywell Eagle-kontroller med display for betjening. De 400 rommene har Honeywell Lynx romkontrollere som kommuniserer mot SD-anlegget og bookingsystemet. Samme oppsett er benyttet i 30 møterom.

På slike store prosjekter støter man selvsagt på utfordringer med koordinering av flere tekniske fag.

- Mange parallelle prosesser krever store ressurser, grundig planlegging og tydelig lederskap. Erfaringen vi har gjort oss er at planlegging i team og bruk av team- og fagledere tidlig i prosjektfasen er nødvendig for å få et forutsigbart og godt sluttresultat, sier Askim-Ringen.

Et godt inneklima
Hotellet åpnet 5. august, og så langt har tilbakemeldingene vært svært gode.

NoneIT-ingeniør Erik Aune har vært ansvarlig for samhandling mellom booking-systemet og automasjon. - De tiltak som er gjort på hotellet som skal sørge for at vi både har ett godt inneklima til våre gjester, samt også være så energibesparende at vi opprettholder ett energiforbruk på kun 50kwh per kvm per år, fungerer godt, sier Roger J. Rønning, director of operations ved Scandic Lerkendal.

Hotellet er spesielt godt fornøyd med samarbeidet mellom GK og Sintef.

- GK har i samarbeid med Enova gjennomført et vellykket prosjekt som bytter ut inneluften på våre 400 rom når uteluften har den ideelle temperatur, utdyper Rønning.

I praksis har systemene fungert godt, noe som resulterer i fornøyde gjester.

- Vi får ingen dårlige tilbakemeldinger på inneklima, noe vi må anse som positivt siden vi av erfaring vet at luft og temperatur har mye å si for våre gjester, spesielt på ett så stort konferansehotell som Scandic Lerkendal er, sier Rønning.

Det blir også GKs oppgave å sørge for at gjestene har godt inneklima i årene som kommer; Scandic og GK har inngått avtale om service og driftsstøtte for hotellet og konferansesenteret.

Custom sub menus