None

Norsk Medisinaldepot

Skrevet 21. september 2016 av Redaksjonen
Redaksjonen

Oppdragsgiver: Norsk Medisinaldepot

Leveranser fra GK: Ventilasjon, kjøling og automatikk/automasjon

Alf Bjerckes vei 28

  • Alna Nord Utvikling AS (eies 50% av Aspelin Ramm Eiendom AS og 50% av ROM Eiendom AS)
  • Byggets størrelse: 45.000 kvm
  • Leietaker: Norsk Medisinaldepot, med 33.000 kvm pluss eget parkeringsanlegg
  • Ledig for annen leietaker: 5.500-11.000 kvm (avhengig av takhøyder)
  • Ferdigstillelse: Våren 2011
  • Arkitekt: Niels Torp Arkitekter AS
  • Totalentreprenør: Vedal Entreprenør AS

Et skreddersydd kombinasjonsbygg. Et lager på rundt 33 000 m2 som har stabil temperatur fra gulv til tak, året rundt, samt moderne kontorer: Norsk Medisinaldepots nye lokaler har høy arealeffektivitet, korte avstander, effektiv vareflyt og førsteklasses energi- og miljøløsninger.

– Prosjektet er stort, byr på sammensatte utfordringer og skal oppføres i løpet av kort tid, oppsummerer prosjektleder Kjersti R. Haagaas i Vedal Entreprenør AS, som har spesialisert seg på totalentrepriser i samarbeidskontrakt med Byggherrer.

Ikke minst er prosjektet krevende med tanke på de tekniske fagene, der GK Norge har levert ventilasjon, kjøling og automatikk. Med Norsk Medisinaldepot som leietaker stilles det helt spesielle krav når lokalene skal benyttes som distribusjonslager for så følsomme produkter som medisiner.

– Det er strenge krav til stabil temperatur. Det er særlig krevende fordi lageret er så stort og fordi temperaturen skal være tilnærmet lik fra gulv til tak, uten særlig påvirkning fra portåpninger. Her er dårlig med differansemarginer, utdyper hun.

Totalt er det 8 tekniske rom på tak og til sammen 27 ventilasjonsaggregater som skal forsyne 45 000 m2 kontor og lager.
Distriktssjef Jan Bergstrøm i GK Norge AS bekrefter at oppgaven er krevende.

– Det er et spesiallager som krever uvanlige løsninger. Av sikkerhetshensyn må det for eksempel være redundante systemer, forklarer han.

Fokus på miljø

Det er ikke bare leietakeren som har spesifikke krav – det har også byggherren. Det nye næringsbygget i Alf Bjerckes vei 28 nord i Oslo er tegnet av Nils Torp arkitekter og er utviklet gjennom Alna Nord Utvikling (ANU), et selskap eid av Rom Eiendom AS og Aspelin Ramm Eiendom AS som representerer innovative utviklingsmiljøer med høye krav og ambisjoner på energi og miljø så vel som estetikk.

– Vi holder miljøfanen høyt i alle våre prosjekter og har samtidig et krav til oss selv om å forskjønne våre omgivelser, heller enn å forsøple dem. Derfor investerte vi også noen ekstra millioner i fasadene, for å gjøre bygget attraktivt og bidra til å høyne estetetikken i nedre del av Groruddalen, opplyser prosjektsjef Rolf Hammerseth i ANU AS.

Det nye bygget er et kombinasjonsbygg, der det i tilegg til lager også blir et eget areal med ca. 4000 kvadratmeter kontorlokaler – området er på 75 x 75 meter. Et enormt kvadrat som skulle fylles av 240 arbeidsplasser.

– Både med tanke på lovgivning i forhold til dagslys og hyggelige arbeidsforhold for de somskal jobbe her, måtte vi tenke nytt og finne spennende løsninger. Nå blir alle kontorplasser lagt på, der vi har bygd opp kontorarealene som kvartaler, atskilt av gangveier med overlys i glass og innfelte takterrasser som bidrar til dagslys, forteller Hammerseth. Hammerseth ønsker også å fremheve at NMD-bygget som det første i landet er tekket med et spesielt takbelegg som vil rense luften for NOXIT gasser.

– Dette er vårt lille bidrag til å forbedre luftkvaliteten i Groruddalen, avslutter Hammerseth.

Nyskapende løsninger

Løsningen med overlys i glass stiller imidlertid ekstra krav til det ventilasjonstekniske anlegget. For byggherren var det viktig at det ikke ble lagt ventilasjonsføringer i taket som ville skygge for det dagslyset man ønsket å få inn over kontorplassene.

– Når kontorarealet er prosjektert og tegnet på denne måten, stiller det krav til hvordan ventilasjonsanlegget designes også. Jeg vil absolutt si at GK har løst dette på en god måte, sier Hammerseth. Han er fornøyd med at bygget samlet sett tilfredsstiller kravene til et klasse B-bygg i energimerkeordningen.

– Tross mye glass klarer vi å holde det energimålet som ANU AS som byggherre hadde satt seg, konstaterer han.

Ekstraordinær planlegging

De to entreprenørene, Vedal Entreprenør og GK, samarbeider godt, slik de også har gjort det gjennom de store prosjektene i Bjørvika.

– GK har spilt en viktig rolle. Vi opplever at de sammen med sin rådgiver Norconsult er proaktive på rådgivingssiden, de er løsningsorienterte og har ansvarlige baser på byggeplassen. Det er dyktige folk i hele kjeden, sier Haagaas i Vedal Entreprenør.

Jan Bergstrøm i GK Norge bekrefter at det er et samkjørt team som jobber i Alf Bjerckes vei 28, og at dialogen er positiv.

– Men utfordringen er den samme for alle leverandører i dette prosjektet, å levere høy kvalitet på kort tid, sier Bergstrøm.

Prosjektleder Rolf Hammerseth bekrefter at 19 måneder er kort tid til å oppføre 45 000 kvadrater med mer teknikk enn i de fleste bygg det er naturlig å sammenligne med – om det ikke er gjort skikkelig planlegging. Der føler han seg trygg.

– Et prosjekt som dette krever ekstraordinær planlegging. Og så har vi valgt våre entreprenører ut fra en overbevisning om at de vil klare det, understreker han.

Custom sub menus