None

Møre og Romsdal Fylkeskommune

Skrevet 21. september 2016 av Redaksjonen
Redaksjonen

Fra inneklimaversting til lokalt forbilde - 72% lavere energibruk.

Levert BACnet-kontrollere  koblet opp mot et felles teknisk nett for hele fylket.

Det begynte som et byggautomasjonsprosjekt ved én skole, men ble raskt et langt større oppdrag. For da Møre og Romsdal Fylkeskommune utlyste prosjektet, var det en totalteknisk renovering av Kristiansund videregående som var utgangspunktet. Fylkeskommunens anbudskriterier innbefattet oppkobling til SD-anlegg, og inkluderte opsjoner for tilpasning og oppkobling for ytterligere fem skoler.

– Fylkeskommunen var opptatt av at de i fremtiden ønsker energieffektive bygg med behovsstyrt ventilasjon med individuell styring i oppholdssonene, forteller prosjektleder Erling Grøtte i GK Trondheim, som tilføyer at GK i tillegg fikk jobben med å bygge om automatikken på ytterligere en skole, slik at også den er på samme plattform og er tilkoblet fylkets hovedserver.

Produktutvikler og kollega Knut Ivar Grue i GK Trondheim understreker at Møre og Romsdal Fylkeskommune må beskrives som en svært bevisst og kvalifisert byggherre.

– De var veldig tydelige på hva de skulle ha, at det skulle være åpne, teknologiske løsninger og moderne kommunikasjonssystemer. I GK innrettet vi oss dermed etter det, med tanke på valg av produkter og programvare, utdyper han.

Fleksibel løsning

Helt presis er det levert BACnet-kontrollere som er koblet opp mot et felles teknisk nett for hele fylket. SD-serveren er plassert i fylkeshuset i Molde.

– Det gjør at en kan sitte hvor som helst på dette nettverket og både kontrollere, oppdatere og programmere kontrollerne. IT-avdelingen i fylkeskommunen sentralt håndterer nettverket, og det gir en ikke utbetydelig
økonomisk gevinst for fylket, forklarer han.

For GK som leverandør og servicepartner er dette en smidig løsning. Ettersom SD-anlegget er webbasert, kan prosjektleder Grøtte sitte med en laptop på hjemmekontoret sitt mange mil unna og styre funksjoner i de tekniske anleggene på samtlige sju skoler. Tidligere var man nødt til å være tilstede i det aktuelle bygget.

– Det er også mulig å laste ned og implementere nye programmer på de nye installasjonene på komponentnivå som har datakommunikasjon. Dette er ganske nytt, sier han. Men ikke minst gir automasjonsløsningen stor grad av fleksibilitet for kunden.

– Kunden kan gå inn på hver kontroller i det enkelte bygg eller via fylkets passordbeskyttede WEB-browser. Løsningen gjør det mulig å utnytte teknisk personell på skolene i hele fylket. Fylkeskommunen har også lagt opp til et felles diskusjonsforum, der alle brukerne har mulighet til å dele erfaring og spre kunnskap.

– For de driftsansatte er det en krevende innkjøringsfase med mye ny teknologi. Vi har full forståelse for det, men er ikke i tvil om at beslutningstakerne har valgt en god og fremtidsrettet løsning.

Krevende teknologi

De norske forskriftene om offentlig anskaffelser er slik at Møre og Romsdal Fylkeskommune måtte velge en leverandør som ikke var knyttet opp mot en bestemt produsent.

– Det var laget gode beskrivelser som gjorde at aktørene i markedet konkurrerte på like vilkår. Dette viser at GK er konkurransedyktig i slike prosjekter, sier Grøtte.
Han beskriver oppdraget for Møre og Romsdal Fylkeskommune som et komplekst prosjekt med utfordringer av mange slag.

– Kompleksiteten går på at det er ny teknologi. Dette er et av de første anleggene av et slikt omfang med BACnet. Det tekniske nettverket var der allerede, men i opsjonene lå det å få mange forskjellige protokoller som snakker forskjellige «språk» til å kommunisere, til å gi den samme visningen på server. Vi har imidlertid god kompetanse på dette i Trondheim, understreker Grøtte. Produktutvikler Knut Ivar Grue synes det er viktig å påpeke at det også finnes en menneskelig suksessfaktor i prosjektet.

– Vi har en svært kompetent byggautomasjonsavdeling i Trondheim. Vår prosjektleder tok veldig raskt til seg oppdragsgiverens tankegods og involverte seg aktivt i prosessen. Uten denne innsatsen ville vi ikke lyktes
verken teknologisk eller på annet vis, poengterer han.

Mange aktører involvert

Prosjektleder Grøtte legger ikke skjul på at det også har vært utfordrende med et prosjekt som strekker ut i tid og som involverer mange aktører.

– Vi har samarbeidet med andre leverandører innen tekniske fag og delvis også vært underlagt andre entreprenører på automasjonsleveransen. En del av kompleksiteten ligger der, men jeg vil si det har gått bra, og vi har klart å holde prisene på rett nivå, konkluderer han.

For oppdragsgiveren ligger det en økonomisk gevinst i at fylkets IT-avdeling server hele nettverket. Ikke minst fører automasjonsløsningene til energibesparelser.

– Helt garantert, uten at jeg har sett tallene. Behovsstyrt ventilasjon er alene effektivt, med sensorer som fanger opp både bevegelse og C02- nivå, kommenterer Grøtte. Prosjektlederen tror også at elever og lærere ved skolene merker forandring i form av et bedre inneklima.

– Ja, en kombinasjon av luft- og varmestyring vil gi bedre innemiljø. Systemet sikrer at disse ikke jobber mot hverandre, forklarer han. Erling Grøtte mener at det er en svært hensiktsmessig løsning som er valgt i Kristiansund, og påpeker at GK har levert tilsvarende løsninger hos flere byggeiere i Midt-Norge.

– Finnes et felles teknisk nett, kan man med en hovedserver på toppen koble sammen flere nettverk. Dermed utnytter man IT-nettet i det enkelte konsern, fylke eller kommune maksimalt, konstaterer prosjektleder Erling Grøtte i GK Trondheim.

Custom sub menus