None

KLP hovedkontor - Barcode

Skrevet 21. september 2016 av Redaksjonen
Redaksjonen

Oppdragsgivere: Prosjektet: Oslo S Utvikling AS - Serviceoppdrag: KLP

Leveranser fra GK: Ventilasjon, kjøling, sentralstøvsuger og service- og filter avtale

KLP bygget ligger vis-à-vis Den Norske Opera, og er en del av det som nå kalles Barcode/Barcoderekken. Offisielt omtales området som Operakvarteret og vil bli et av Oslos kulturelle knutepunkt.

KLP bygget er et kombinasjonsbygg som nå blir KLPs nye hovekontor i tillegg til å romme 53 leligheter, fordelt over totalt 18 etasjer.

GK har levert ventilasjon, kjøling og sentralstøvsuger. Dette har vært et spennende prosjekt hvor GK har hatt et svært godt samarbeid med Vedal Prosjekt og Erichsen & Horgen. I prosjektet har GK benyttet sin egen profesjonelle montasjeavdeling.

GK har også tegnet en serviceavtale med KLP bygget, og har nylig gjennomført en servicegejnnomgang av samtlige 23 ventilasjonsanlegg, trykksetting- og avtrekksvifter, samt fancoils for lokalkjøling.

Alle bygg i Oslos nye Barcode er tilknyttet fjernkjøling og fjernvarme. Ventilasjonsanleggene er fordelt i mindre tekniske rom, noe som gir bygget driftssikkerhet og god fleksibilitet. Alle aggregater er utstyrt med direktedrevne vifter og roterende varmegjenvinnere. På kjøkkenet er aggregatet tatt ut fordelaktig med plategjenvinner pga matfett i avtrekket.

Alle luftfilter er skiftet ut med Camfil XLT-filter. KLP ønsker å skifte inntaksfilter 2 ganger årlig, mens avtrekksfilter 1 gang pr. år. Mengden filter gir GKs serviceavdeling en solid filterleveranse pr. år.

Custom sub menus