None

Kilden - Inneklima for kunstnere

Skrevet 21. september 2016 av Redaksjonen
Redaksjonen

Oppdragsgiver: Kilden IKS

Oppdragets art: Luftbehandlingsanlegg; støtte til prosjektering, montering, idriftsettelse og innregulering.

Kilden er det største kulturbygget som er reist på Sørlandet. GK har levert luftbehandlingsanleggene til det nye teater- og konserthuset, som er enestående både i forhold til funksjon og volum for Kristiansand.

Det nye kulturhuset åpnet dørene i 2012, og har blitt hjemmearenaen til Agder Teater, Kristiansand Symfoniorkester og Opera Sør. I tillegg har huset scene til glade amatører innen flere sjangrer: stand up, teater, pop og rock.

Huset har et bruttoareal på rundt 16 000 kvadratmeter, mens det totale volumet er på 128 000 kubikkmeter. De fire salene har mer enn 2 200 publikumsplasser.

Bygget har i tillegg rom i de fleste kategorier; verksteder, kontorer, garderober, lydrom, trening- og dansesal i tillegg til de store salene.

Dette krevde betydelige luftmengder og komplekse systemer for å sørge for gode klimatiske forhold innendørs. Bygget betjenes av 14 ventilasjonsanlegg med samlet ca. 250 000 m3/h. I tillegg er det både behovsstyring av luftmengder, spesialavtrekk, kjøling og luftfuktighetskontroll. Alle anlegg er levert med forhåndsinstallert og testet styringsautomatikk og kobles opp mot et sentralt drift- og energioppfølgingssystem.

GK har kunnet bidra med sin kunnskap og erfaring på luftbehandling og styringssystemer inn i prosjekteringsfasen av bygget.

Hele bygget er tegnet i 3D, og modellen er i utstrakt bruk for tverrfaglig kollisjonskontroll, kvalitetssikring og produksjon på plassen.

Custom sub menus