None

Kampus Grimstad - Et studentenes Mekka

Skrevet 21. september 2016 av Redaksjonen
Redaksjonen

Utbygger: Ugland Eiendom

Oppdragets art: Totalentreprise for Ventilasjon, komfortkjøling og automasjon med SD-overvåking av VVS-anleggene. Tilleggsbestilling på IKT-kjøling og energimerking av byggene.

Løsning: Anleggene er behovsstyrt med regulering på CO2 og temperatur via vavspjeld. Kjøling med isvann som produseres av luftkjølte isvannsmaskiner. Aggregatene er dimensjonert med lav sfp-faktor og lavt trykkfall. Løsningene er valgt for å drifte mest mulig energivennlig.

Universitetet er som et helt lite samfunn og inneholder alt tenkelig av fasiliteter som må løses teknologisk. Nord-Europas kanskje mest moderne utdanningssted er bygget etter det nye Energidirektivet.

Høsten 2010 tar 2500 ingeniør-, sykepleier-, økonomi- og lærerstudenter i bruk Norges nyeste og mest moderne lærested innen høyere utdanning.

Kampus Grimstad er planlagt ut fra et fleksibelt og funksjonelt innhold og med et komplett bygningsvolum. Nybygget på rundt ca. 16 000 kvadratmeter er bygget sammen med deler av eksisterende bygningsmasse på ca. 9 000 m2, ved hjelp av en gjennomgående vrimlegate. Det eksisterende bygget, den tidligere Teleskolen, er totalrenovert. Alle overflater er nye, og alle tekniske anlegg er nye. På området er det også nær 400 hybler.

I tilknytning til hovedbygningen er det bygget et eget bygg som skal inneholde lokaler for mange studentaktiviteter. Lokalet kalles Bluebox, og er på nesten 1 000 m2. Det er over tre plan og inneholder klubblokaler i underetasjen, dagkafé, og konsertlokale til 500 personer i hovedetasjen, samt diverse studentlokaliteter/kontorer i tredje etasje.

Byggearbeidet har vært delt opp i 80 entrepriser, der GK startet med totalentreprise for Ventilasjon, kjøling og automasjon med SD-overvåking av VVS-anleggene. Siden ble entreprisen tillagt leveranser for IKT-kjøling og energimerking av byggene.

Utbyggeren, Ugland Eiendom, besluttet allerede i 2006 å bygge etter det nye energidirektivet, noe som på den tiden var uvanlig i Norge.

Også under prosjektering og bygging ble det lagt stor vekt på å belaste miljøet minst mulig.

Universitetsområdet blir oppvarmet av en varmesentral som tilhører Agder Energi, og miljøeffekten fra fjernvarmen skal tilsvare årsutslippet fra 900 privatbiler. Energisentralen fyres med biobrensel som energikilde.

Anlegget stod ferdig i fjor og skal årlig levere 6GWh. Det tilsvarer energiforbruket i 400 eneboliger. Anlegget er laget slik at det kan utvides hvis det kommer flere bygg og energibehovet øker.

Custom sub menus