None

DnB-bygget Alta

Skrevet 21. september 2016 av Redaksjonen
Redaksjonen

Ny roterende varmegjenvinner, Samsungs nordligste DVM-installasjon og logisk tenking har redusert energibruken ved DnB-bygget i Alta radikalt.

Etter å ha overtatt bankbygget høsten 2009, ble det straks satt i gang med å utbedre bygget. En faggruppe gikk gjennom bygget før budrunden, og hadde rimelig grei oversikt over problemene. De faktiske problemene med varme og ventilasjon har vært enklere å løse enn forutsatt.

– Det handler om flinke folk og gode løsninger. Spesielt Svein Arne Sørum som da var i GK Tromsø, og Ivar Pedersen i GK Alta fortjener honnør. De har vært helt unike til å finne problemer og se hvordan vi skal gripe det an i rett rekkefølge, understreker Trygve Rødberg i Trygg Eiendom.

Inneklima først

Han forteller at da bankbygget ble reist, var det landets nest dyreste bygg per kvadratmeter. En del tekniske løsninger var avanserte, men ikke alt fungerte etter hensikten. Derfor måtte anleggene delvis styres manuelt.

– Når bygget etter hvert fikk eier som ikke har lokal tilknytning og som leier inn et minimum av vaktmestertjenester, fikk du et inneklima som ikke var noe særlig, sier Rødberg. Utgangspunktet hans var derfor først og fremst å sikre godt inneklima i bygget.

– Hele poenget med DVM-anlegget er å differensiere inneklimaet etter ulike behov. Vi har langt på vei klart å få det til, og jeg er ikke i tvil om at vi kommer i mål, sier Rødberg.

Enda lavere i 2013

På kjøpet har han altså realisert en betydelig energigevinst.

– Og den blir enda penere i år, ser det ut til. Vi jobber med kjøremønsteret på anleggene, og tror vi er nær optimal løsning, sier Rødberg fornøyd. Foreløpig viser energidata for 2013 at energibruken går ytterligere ned i år; og det etter en fantastisk vår som har medført betydelig kjølebehov.

– Folk har litt vondt for å tro tallene. At vi får bra økonomi i tillegg til inneklimagevinsten, gjør at dette stort sett bare er en solskinnshistorie, fastslår Rødberg fornøyd.

Lokalt har bankbygget i Alta sentrum hatt dårlig rykte i årevis på grunn av problematisk inneklima og høye driftsutgifter. Det sto ferdig på begynnelsen av åttitallet med et komplisert teknisk anlegg som skulle være en nyvinning.

– Vi har oppnådd et flott renommé for byggets inneklima, og på toppen av det hele fått en radikal energisparing, sier byggeier Trygve Rødberg.

– Det som skulle bli noe av det bedre, ble noe av det verste. Ingenting har fungert, og ingen konsulenter ville ta tak i det. Men i 2010 fikk vi fullmakt til å gjøre hva vi ville fordi energibruket var så stort, forteller prosjektleder Ivar Pedersen i GK Alta (tidligere Kitek). Blant annet skyldtes det store forskjeller i behovet i ulike soner i bygget, og enkelte tekniske løsninger som fungerte dårlig.

– Mange faktorer spilte inn, men det var veldig lett å energioptimalisere bygget siden utgangspunktet var så dårlig, poengterer Pedersen.

Roterende gjenvinner

Energibruken er redusert med ca 72 %, og en av de viktigste bidragsyterne er ny, roterende varmegjenvinner.

– Anlegget hadde en gammel kryssveksler, men det fungerte dårlig, sier Pedersen. Nå sørger varmegjenvinneren for at ventilasjonen indirekte forsynes av varmepumper via innedelene til to DVM-anlegg. Settpunkt for levert luft er 3-4 °C lavere enn ønsket romtemperatur, og resten av varmen forsynes via DVM enhetene.

– Vi ligger litt over på varmepumpen, og får god temperatur i den roterende gjenvinneren. Varmebatteriet i ventilasjonen ligger litt på etterskudd; vi kjører heller varmepumpen slik at vi får god virkningsgrad på gjenvinneren, forklarer Pedersen. Temperaturen på returlufta blir høy nok til å varme opp turlufta. Siden varmebatteriet i ventilasjonsanlegget forsynes av en el-kjel, er det ønskelig å minimalisere bruk av varmebatteriet.

Komfort viktig

For kunden var bedre komfort den viktigste motivasjonen for å velge DVM-anlegg.

– Innedelene er plassert strategisk, og fordeler varmen godt i rommet. Vi har valgt takmodeller med fireveis ventiler som blåser rett ned og sprer lufta veldig godt i lokalet, sier Pedersen. Særlig i store kontorlandskap spres varmen veldig godt. Til sammen har GK Alta hittil installert ca. 30 innedeler.

– Var det krevende å få alt dette til å fungere sammen?

– Det er ikke så vanskelig når man får tid og ressurser til å sette seg inn i ting. Å se bygget som en helhet er viktig, og spesielt passe på at én del ikke jobber mot en annen, for det er det som koster penger. Derfor bør du enkelte ganger kjøre én enhet som master og en annen som slave, forklarer Pedersen. Der det er fare for at varme og kjøling kan påvirke hverandre, er det viktig ikke å tillate dem samtidig – for eksempel varme på et cellekontor og kjøling i gangen rett utenfor.

Mange detaljer

Selvsagt krever optimalisering av tekniske anlegg også god innsikt i bygget.

– Du må sette deg inn i mange detaljer for finne ut hvordan anleggene er bygget opp. Da blir jobben mye enklere etterpå, påpeker Pedersen. Han bruker ofte noen dager på å sette seg inn i anlegg, energibruk, energibehov og annet. For byggeier har innsatsen så langt gitt god besparelse.

– Etter fire år begynner byggeier å tjene penger på dette. Han sparer ca 650.000 kWh i året, og det er jo ganske mye, sier Pedersen.

Custom sub menus