None
Administrerende direktør Even Steinvaag Leira i GK Elektro og GKs eier John-Erik Karlsen (nr. 1 og 2 f.v.) fikk i vinter en befaring ved anleggene til Lerøy Aurora.

Sørger for helelektrisk fisk

Skrevet 02. september 2016 av Redaksjonen
I Troms sørger Installatøren AS for at Lerøys produkter svømmer grønnest mulig på vei til fiskedisken.
Redaksjonen

Installatøren AS, som er et heleid datterselskap av GK, har de siste 15 årene levert elektroarbeider og service av elektroinstallasjoner for fiskeprodusenten Lerøy Aurora. Før den tid var også Dåfjord Laks – i dag en del av Lerøy Aurora – kunde av Installatøren.

I dag er Installatøren totalleverandør på elektro til Lerøy Aurora. Det innebærer blant annet landstrøm for nærmere 15 oppdrettsanlegg, 10 landstasjoner og 22 fartøy. Oppdrettsanleggene ligger spredd langs hele kysten av Troms fylke, og lengste reisevei for elektrikerne i Installatøren er på hele 120 km hver vei.

NoneDaglig leder Tor Kristian Steffenakk i Installatøren AS sier de har et tett og godt samarbeid med Lerøy. Daglig leder Tor Kristian Steffenakk i Installatøren AS beskriver samarbeidet med Lerøy Aurora som svært godt. Installatøren er med på produktutvikling og finner i samarbeid med Lerøy Aurora frem til innovative tekniske løsninger. Utfordringer som følger med vær, vann og vind krever smarte løsninger.

- Vårt samarbeid med Lerøy Aurora fungerer meget godt. Vi er blant annet med på planlegging av prosjekter på et tidlig tidspunkt slik at vi kan gi råd før man iverksetter tiltak, sier

Man har også spesielle kontaktpunkter for Lerøy Aurora som kan nås utenfor normal arbeidstid.

- Typiske oppdrag er å vedlikeholde vitale komponenter som generatorer, lysanlegg i mærer, foringsanlegg, forklarer Steffenakk.

Ved siden av dette er det også et betydelig servicevolum på alle fartøy og landanlegg.

Til vanlig har elektroentreprenøren fire mann som jobber dedikert med Lerøy, men i 2016 har man vært 7 til 8 personer grunnet sertifisering av nye fartøyer.

NoneLandstrøm til oppdretsanleggene er en viktig miljøinvestering for Lerøy Aurora.

Med Installatøren på laget har GK Elektro fått verdifull skipselektronisk kompetanse.

- Denne avtalen kommer med flere forpliktelser når det gjelder de ansattes kompetanse. Vi bruker betydelig ressurser på kompetanseheving i organisasjonen. Det settes spesielt krav gjennom forskrifter for fartøy, skipselektronikk, båtførerprøve og lignende, forklarer Steffenakk.

Administrerende direktør i GK Elektro, Even Stenvaag Leira, har sammen med GKs eier John Erik Karlsen vært på besøk ved et av oppdrettsanleggene utenfor Tromsø og lot seg imponere over hva elektrikerne i Installatøren får til.

- Med sin «elektrifisering» av tekniske installasjoner for havbruk og maritim virksomhet, bidrar GK Elektro til mere miljøvennlig drift i denne næringen, påpeker Stenvaag Leira.

GK kjøpte Installatøren AS i november 2015.

- Installatøren AS har en sterk faglig tyngde og lokal forankring. Fagopplæringen står sterkt i bedriften, og i tillegg opererer Installatøren AS i nye, spennende markeder for GK. Dette er viktig for oss, sier Stenvaag Leira.

Custom sub menus