None

Krever fokus på samhandlingskompetanse

Skrevet 02. september 2016 av Redaksjonen
Byggautomasjon utgjør cirka ti prosent av GKs omsetning, men har utvilsomt langt større betydning når det gjelder å oppnå fornøyde kunder.
Redaksjonen

- Når flere fagområder skal jobbe sammen om å skape et vellykket bygg er det viktig å utvikle av ”samhandlingskompetanse”, som den gamle fotballtrener Eggen ville ha kalt det. Alle må spille på lag - og de må spille mot et felles mål. For oss som er opptatt av automasjon er dette en forutsetning for å lykkes, forteller Roar Johannesen, direktør for Byggautomasjon i GK.

Ikke et mål i seg selv

Automasjon er ikke noe mål i seg selv – men automasjon er viktig for at alle de installasjonene som de ulike faggruppene hos GK leverer, skal fungere optimalt.

NoneRoar Johannesen er direktør for Byggautomasjon i GK Inneklima. - Når det reises et nytt bygg, gjelder det å bygge riktig med en gang. De forskjellige faggruppene må ha fokus på hva som skal til for at dette skal fungere sammen, rent teknologisk, påpeker Johannesen.

Når en leverandør står ansvarlig for så vel rør, elektro, kjøling, ventilasjon og dessuten automasjon, så er det ingen andre å skylde på dersom det ikke fungerer optimalt, mener Johannesen

- Vi skal levere et fungerende bygg, og da må prosjekteringen av byggautomasjon tidlig inn i bildet for å legge premissene for hvordan ventilasjon, varme, solavskjerming, lysstyring og alt dette skal spille sammen. Uten nøye planlegging, kan vi for eksempel risikere at det innen et av områdene installeres teknisk utstyr som ikke fungerer optimalt sammen.

Behov for oppfølging

- Når vi først har levert teknologi og kompetanse til et byggeprosjekt, vil det være naturlig at vi også tilbyr vår assistanse innen drift og service i årene som kommer, sier Johannesen.

Innen byggautomasjon foregår det en rivende utvikling, og teknologien er under kontinuerlig utvikling.

- Kundene vil derfor være tjent med at en sentral aktør innen denne bransjen fortløpende kan oppgradere deres opprinnelige anlegg når det er formålstjenlig.

WEB-styring

Det er slutt på den tiden da byggautomasjonens skjebne lå i en PC som sto under pulten til vaktmesteren. Nå er det web-baserte løsninger som gjelder for å trygge systemene og driften. Sentral driftskontroll (SD) behøver i dag ikke være knyttet til en lokal sentral.

- Med web-baserte løsninger kan du sitte hvor som helst og sjekke anleggene - feilsøke og justere. Målet vårt er at alle fagområdene i bedriften skal ha kompetanse som gjør det mulig å kommunisere driftsspørsmål relatert til den sentrale driftskontrollen direkte med kunden. Dette vil heve servicegraden, understreker Johannesen.

Energibruk

Energibruk for å oppnå et optimalt inneklima er helt vesentlig. Derfor strebes det alltid etter å nå målene for inneklima med løsninger som samtidig begrenser kundens kostnader gjennom energieffektive løsninger.

- Noen hevder at ”det blir for mye teknikk” – men sett fra en ”byggautomasjonsvinkel”, er det ikke mulig å skape et godt inneklima, kombinert med et lavt energiforbruk, uten å ha en høy automatiseringsgrad. Du må ha et vesentlig nivå av behovsstyring for å kunne differensiere mellom deler av bygget der det oppholder seg folk - og andre lokaler som tidvis står tomme. Det gjelder å begrense energibruket i områder som ikke har behov for kontinuerlig behov for å opprettholde et optimalt inneklima. Dette gjelder både ventilasjon, lys og varme.

- En vesentlig del

I dag er det omkring 150 medarbeidere i GK som jobber med dette forretningsområdet over hele landet. Teknologien leveres av det amerikanske automasjonselskapet Honeywell.

Selve byggautomasjonen er en vesentlig del av GKs bidrag for å oppnå et inneklima kundene er fornøyde med, innenfor økonomisk tilfredsstillende rammer både når det gjelder installasjon og drift. Det gjelder både total teknisk entreprise
(TTE) – og total teknisk service (TTS).

- Ettersom vi nå opererer innen såpass mange fagkategorier, så ønsker vi å levere totale løsninger som inkludere alle våre fagområder – og samtidig ta ansvaret for at disse kategoriene fungere optimalt gjennom vår byggautomasjonsløsning, avslutter Johannesen.

Custom sub menus