None

Kuben - Museum og arkiv

Skrevet 16. september 2016 av Redaksjonen
Redaksjonen

Prosjektbeskrivelse

Kuben er bygget som passivhus med strenge krav til styring av tekniske anlegg, behovsstyring (VAV) tetthet, SFP-faktorer og areal til tekniske installasjoner. De lufttekniske anleggene består av til sammen 16 ventilasjonsaggregater på til sammen ca 95 000 m3/h. Bygget har vannbåren varmepumpeanlegg, som magasinerer varme i grunnen om sommeren og hentes ut i vinterhalvåret.

GK har vært totalentreprenør uten prosjekteringsansvar på et krevende prosjekt. GK har levert klimatiseringsanlegg for hele bygget som ivaretar ventilasjon, oppvarming og kjøling. For alle magasin er det i tillegg levert avfukting og befukting, disse magasinene brukes til oppbevaring av gjenstander og dokumenter.

Videre er det levert 2 stk kjølerom for oppbevaring, og ett fryseanlegg med temperatur på -40 grader. Her skal gjenstander innom i et-par dager for å drepe alt av levende organismer, før det skal inn i magasinene. Magasiner har strenge krav til sikkerhet ved brann, med egne sniffeanlegg, som skal detektere evt røyk i en tidlig fase. Det er videre brannspjeld som stenger ved deteksjon, og det er benyttet «steng inne» strategi, for tidlig å kvele evt branntilløp. Dette er gjort av hensyn til det som er oppbevart i magasinene. Sprinkler/vann ville ha ødelagt gjenstander og dokumenter.

Byggherre: Aust Agder Fylkeskommune
Byggtype: Museum og arkiv
Oppdragstype: Flerfaglig totalentreprise - Ventilasjon og kuldeanlegg
Prosjektstørrelse: 12 500 m2
Byggeår: 2013 - 2014
GK kontorsted: Skibåsen 24 B, 4636 Kristiansand.
Tlf: 38 10 66 80

Icon Last ned som PDF

Custom sub menus