None
Her i Gjønneshagen leverer GK Oslo Bolig balanser ventilasjon i hver av de 131 leilighetene prosjektet består av. Inntil tre innleide montører installerer aggregater i hver enkelt leilighet.

Boliger eller næringsbygg? Ja takk - begge deler

Skrevet 01. september 2016 av Redaksjonen
Selv om nye signaler i media forteller at norsk næringsliv er i ferd med å komme seg på beina igjen, hører vi stadig om titusener av kvadratmeter med kontor- og produksjonslokaler som står tomme.
Redaksjonen

Tradisjonelt utgjør leveranser til næringsbygg rundt nitti prosent av GKs virksomhet. Mange frykter at vi er i ferd med å få et overskudd av nærings- og kontorbygg. Samtidig hører vi stadig om en omfattende boligmangel. Markedet synes umettelig i visse deler av landet.

TEK 10

Allerede da nye tekniske forskriftene ble lansert i 2010 (TEK 10), med krav om balansert ventilasjon i boligbygg, åpnet det seg nye markedsmuligheter for ventilasjonsleverandørene. Før dette ble ventilasjonsbehovene i boliger stort sett håndtert gjennom mindre og enklere leveranser basert på ulike vifteløsninger.

Bolig et viktig satsningsområde

NoneMorten Brørby GK Oslo er leder for konsernets første boligavdeling som ble etablert 1. januar 2014 og består i dag av sju medarbeidere. - Økende interesse for å satse mer på boligmarkedet var en tanke som oppsto lenge før jeg kom inn i bildet som avdelingsleder for bolig og ventilasjon i Oslo, forteller Morten Brørby, avdelingsleder for Boligavdelingen i GK Oslo.

- Avdelingen vår ble etablert i 2014, og vi er den første avdelingen innen GK med en definert satsing innen boligmarkedet. Vår hovedoppgave er å spesialisere oss som leverandør og samarbeidspartner innen boligventilasjon, overfor de store entreprenørene. Tanken er at en tilsvarende markedsmodell etter hvert skal innføres i hele konsernet og arbeidet med dette er allerede godt i gang i Region Øst.

Økende interesse

Byggenæringene møter stadig strengere krav til kvalitet og utføring, og dette vil etter hvert også kunne omfatte nye forskrifter til boligventilasjon.

- Det blir neppe skjerpede krav til luftmengde. Imidlertid vil det nok komme krav innen gjenvinning og vifteeffekt (SFP), altså hvor mye energi ventilasjonsanlegget forbruker. På dette området vil jeg påstå at vi er litt i forkant, for dette er et område vi har jobbet lenge med.

Brørby ser et stort potensiale for boligventilasjon i tiden som kommer.

- Vi har merket en betydelig økt pågang når det gjelder store boligprosjekter her i Oslo. Vi vet jo at markedet for nye boliger i Oslo er nærmest umettelig, så her er mulighetene enorme.

GKs boligavdeling leverer også tjenester innen byggautomasjon og kulde- og varmepumper, og man er i ferd med å sette sammen et totalteknisk konsept som også inkluderer rør og elektro.

- Vi ønsker å gå ut med et samlet tilbud som skal gjøre det åpenbart fordelaktig for potensielle kunder. Samtidig – og minst like viktig – er at vi kan sy sammen konsept som også er kostnadseffektivt for oss; bunnlinje er vår viktigste rettesnor. I et
flerfaglig landskap er dette en komplisert øvelse som krever grundig gjennomgang. Vi må tenke konkrete produkter, konkrete leverandører og et felles ansikt overfor markedet, understreker Brørby.

NoneVarmegjenvinningssystemet i kjeller og garasjeområdet på 5.000 kvadratmeter krever installasjon av eget «lufttårn».

Et betydelig prosjekt som GK Oslos Boligavdeling er engasjert i for tiden, er byggingen av åtte mindre blokker på fire til fem etasjer i Gjønneshagen, like ved Bekkestua i Bærum. Utbygger her er Skanska Bolig og hovedentreprenør er Skanska Norge AS.

Dette er fase tre og fire i utbyggingsprosjektet som ligger vegg-i-vegg med Kolsåsbanen, presis slik politikerne gjerne vil ha det. Prosjektleder fra GK Oslo Bolig er Jørn Turmo.

- GK var også engasjert i byggefase en og to, men det var stort sett ferdigstilt i 2014. Det nåværende prosjektet er en ny og spennende kontrakt som gjelder installasjon av balansert ventilasjon i alle leilighetene som alle blir utstyrt med egne aggregater, såkalte enhetsaggregater.

Leilighetenes gjennomsnittsstørrelse er 80 kvadratmeter, det vil si at totalt boareal ligger på omkring 10.000 kvadratmeter.

NoneProsjektleder fra GK Oslo Bolig, Jørn Turmo, forteller at årsaken til av GK Oslo fikk oppdraget, var en kombinasjon av pris og løsning. - I tillegg kommer et kjelleranlegg med garasjer som utgjør ytterligere 5.000 kvadratmeter. I alle ventilasjonsanleggene har vi i samarbeid med Skanska satset på varmegjenvinningsanlegg meden effekt på 85 prosent for å gjøre boligmassen mer energieffektiv. Dette er blitt gjennomført uten noen merkostnad for utbygger. Det gjelder også kjelleren der vi gjenvinner 50-60 kilowatt, som ellers ville forsvunnet rett ut av bygningen, forteller prosjektleder Turmo.

Byggefasene tre og fire ble igangsatt i januar 2015 og de første beboerne vil kunne flytte inn allerede i august i år. Prosjekt Gjønneshagen vil være helt ferdig i annet kvartal 2017.

Custom sub menus