None

OCCI Ullern innovasjonspark

Skrevet 09. august 2016 av Redaksjonen
Redaksjonen

Prosjektbeskrivelse

Bygget består av Ullern videregåendeskole på 18000m², inkludert flerbrukshall og fellesarealer for 3 stk kontorfløyer over skolen. Kontorfløyene på totalt 18.000m², består av vanlige kontorer, møterom, fellesarealer, tekniske rom og laboratorier for OUS, Kreftregisteret og OCC Incubator.

Det er levert alt av sterkstrøms installasjoner, belysning, UPS, nødstrømsaggregat, IKT med tilhørende stamnett, sikkerhets systemer, brannalarm og talevarsling.

Omfang

•Kursopplegg og belysning
•Spredenett IKT
•Sikkerhetssystemer
•Brannvarsling
•Adgangskontroll, alarm- og innbruddsalarmanlegg

Byggherre: Skanska Norge AS
Byggtype: Parkeringskjeller, videregående skole, kontorbygg og laboratorier
Kontraktstype: NS 8417 - Elektro
Prosjektstørrelse: 36 000 m2
Utført: 01.06.2013 - 01.07.2015
GK Elektro kontorsted: Ryenstubben 12,
Pb.
70 Bryn
0611 Oslo.
Tlf: 22 97 47 00

Icon Last ned PDF

Custom sub menus