None
Foto: GK Inneklima AS v/Ole Bjørn Hansen

Kongsgårdsmoen skole

Skrevet 04. august 2016 av Redaksjonen
Redaksjonen

Prosjektbeskrivelse

Kongsgårdmoen skole ligger litt utenfor Kongsberg sentrum og huser ca. 285 elever fra 1.- til 7.-klasse og 40 ansatte.

Skolen er bygget som passivhus over to etasjer. KKE har hatt fokus på energibruk og ønsket et bygg som hadde energismarte løsninger samtidig som det ivaretok kravene til dagslys.

GK har hatt ansvar for prosjektering og levering av behovsstyrt ventilasjonssystem med VAV-spjeld i de fleste rom og 2 stk. aggregater på totalt 42 000 m3/h. I tillegg er det levert dataromskjøler, søppelromskjøler, avtrekksskap og sponavsug.

Bygget ble oppført på kun ett år.
 

Byggherre: Skorve Entreprenør / Kongsberg Kommunale Eiendom (KKE)
Byggtype: Skole
Oppdragstype: Flerfaglig totalentreprise - Ventilasjon og kulde
Prosjektstørrelse: 5 000 m2
Byggeår: 2015
GK kontorsted: Merdeveien 12B, 3676 Notodden.
Tlf: 35 02 58 50

Icon Last ned PDF

Custom sub menus