None
Foto: Veidekke / Arkitektene VIS A VIS

Jessheim Videregående Skole

Skrevet 04. august 2016 av Redaksjonen
Redaksjonen

Prosjektbeskrivelse

Nye Jessheim videregående skole bygges som et offentlig privat samarbeid (OPS). Den store skolen skal ha plass til 1 500 elever og 240 ansatte. Bygget går over fire etasjer og inneholder verksteder, dansesaler, auditorier, lydstudio, fysikk- og kjemilab samt kantine og vanlige undervisningsrom.

Flere moderne løsninger skal gi bygget 30 prosent lavere energibehov enn kravetet i byggeforskriftene. Bygget vil også være utstyrt med 35 geobrønner som skal hente varme fra grunnen.

GK har hatt ansvar for prosjektering og levering av behovsstyrt ventilasjonssystem med 10 luftbehandlingsanlegg med en total luftmengde på 212 000 kubikk-meter i timen. I tillegg er det levert SD-anlegg med EOS, automatikk for aggregater og romregulering.

GK har også levert sponavsug, eksosavtrekk, sveis-avsug, lab-regulering og DX-kjøling.

Bygget skal tas i bruk fra skolestart 2017.

Byggherre: Veidekke Entreprenør AS
Byggtype: Skole
Oppdragstype: Flerfaglig totalentreprise - Ventilasjon, kulde og byggautomasjon
Prosjektstørrelse: 24 000 m2
Byggeår: 2015 - 2017
GK kontorsted: Jogstadveien 25, 2007 Kjeller
Pb. 178
2027 Kjeller.
Tlf: 67 06 94 60

Icon Last ned PDF

Custom sub menus