None
Konsernsjef Jon Valen-Sendstad i GK mener teknologien som trengs for å ta "det grønne skiftet" allerede er her, den må bare benyttes i støre skala.

Må tenke blått om vi skal få fart på det grønne skiftet

Skrevet 27. juni 2016 av Redaksjonen
For å markere suksessen med Miljøhuset GK, inviterte GK bransjekollegaer til symposiet «Det blå skiftet».
Redaksjonen

NoneKari Slaatsveen var konferansier, og skrøt veldig av hvordan hun etter kun kort tid i Miljøhuset GK ble fri for allergiplager. Bakteppet for symposiet 16. juni var at Miljøhuset GK, som sto ferdig bygget i 2012, har spart inn merinvesteringen spm ble tatt for å gjøre bygget til et passivhus.

Konferansier Kari Slaatsveen geleidet deltakerne gjennom kvelden. På programmet sto, ved siden av konsernsjef Jon Valen-Sendstad i GK, Audhild Kvam fra Enova, investor Arthur Buchardt og Hanne Rønneberg fra SINTEF Byggforsk.

Foredragsholderne delte sine tanker om hvilke utfordringer og muligheter som ligger i fremtidens krav til energieffektive bygningsmasse.

NoneInvestor Arthur Buchardt etterlyste mer fremoverlente aktører i byggebransjen. Investor Arthur Buchardt beskrev blant annet utfordringer knyttet til å styre forventningene til brukerne av lavenergibygg, og da spesielt i hotellbransjen hvor Buchardt investerer.

- Jeg som byggherre, hovedentreprenører, tekniske entreprenører som GK og hotellene er for dårlige på å kommunisere de ulempene og fordelene som følger med slike bygg, var påstanden fra Buchardt.

Han trakk linjer til eiere av elbiler som eksempel; ulemper som begrenset rekkevidde og ladetid som oppveies av lavere skatter og avgifter

Hanne Rønneberg i SINTEF Byggforsk løftet frem GKs bidrag til forskning, og viste til forskningsprosjektene Forklima og de nyoppstartede prosjektene Best Vent og Zero Emission Neighbourhoods.

- Samarbeidet vi har med GK viser hvordan kommersielle aktører kan benytte løsninger utviklet i forskningsprosjekter ute i markedet, påpekte Rønneberg.    

NoneHanne Rønneberg fra SINTEF Byggforsk mente flere i bransjen burde gjøre som GK og bidra til forskning. Hovedtaler for kvelden var konsernsjef Jon Valen-Sendstad, som ikke bare presenterte hvilke tanker og vurderinger som ble gjort i sammenheng med byggingen av Miljøhuset GK, men også hvilke tanker man har gjort seg om veien videre.

- Det meste av teknologien vi trenger er allerede utviklet; vi må bare ta den i bruk i større skala. Vi må tenke blått om vi skal få fart på det grønne skiftet, påpekte Valen-Sendstad og viste til at det fortsatt er bunnlinja som teller mest for de fleste som bygger og eier næringsbygg.  

Spesielt la Valen-Sendstad vekt på styresmaktenes ambisjoner om å spare 10 TWh i eksisterende bygg innen 2030. Satt opp i et forenklet regnestykke viste Valen-Sendstad hvordan GK står klare til å redusere energibruken i norske næringsbygg med nærmere 35 %, og at dette er mulig å gjennomføre i løpet av 9 år.

- Kostnaden på 45,5 milliarder kroner, vil spares inn på litt over 4,5 år – med den hyggelige bieffekten godt inneklima, uttalte Valen-Sendstad.

NoneMange benyttet muligheten til å knytte nye kontakter i bransjen under symposiet ved Miljøhuset GK.

Custom sub menus