None
Forskningsprosjektet BESTVENT skal se på hvordan behovsstyrte ventilasjonsløsninger som Lindinvent kan bidra til å redusere energibruk og forbedre inneklima i næringsbygg og skoler.

GK Inneklima bidrar i nytt forskningsprosjekt

Skrevet 24. juni 2016 av Redaksjonen
GK samarbeider med Undervisningsbygg og SINTEF Byggforsk i prosjektet BESTVENT for å redusere kostnader gjennom avansert behovsstyring.
Redaksjonen

GK Inneklima samarbeider med blant annet Undervisningsbygg i Oslo og SINTEF Byggforsk i forskningsprosjektet. Prosjektet setter fokus på inneklima i skoler og næringsbygg, og hvordan smartere behovsstyring kan redusere energikostnadene.

– Vi er spesielt interessert i å se hvordan større forskjell mellom grunnventilasjon og tilleggsventilasjon gir utslag på opplevd luftkvalitet og energikostnader. Spørsmålet er om man kan senke grunnluftmengden til et lavere nivå når et rom står tomt, for så å kompensere med økt luftmengde når det er personer tilstede. Dersom det er mulig å redusere ventilasjonen når det ikke er folk tilstede er det trolig mye energi å spare, sier direktør Teknologi og Marked i GK Inneklima, Bjørn-Osvald Skandsen.

Målinger viser nemlig at samtidigheten i slike typer bygg er lavere enn hva man før har antatt. Videre er det indikasjoner på at moderne byggematerialer avgir mindre skadelige stoffer enn før slik at ventilasjonen kan reduseres.

I tillegg til å kartlegge besparelser ved behovsstyrt ventilasjon, skal BESTVENT også se nærmere på emisjoner fra ulike typer materialer, deriblant teppegulv. Dette skal gi en pekepinn på hvor mye grunnventilasjon man egentlig trenger. Dette skal gjøres gjennom litteraturstudie, samt gjennom gjentatte intervensjonsstudier.

Et av hovedmålene for forskningsprosjektet er å få samkjørt kravene i TEK og arbeidstilsynets veiledning nummer 444, «Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen». I dag foreligger det et avvik i kravene i forhold til byggefase (TEK) og driftsfase (444), noe som gir stor frustrasjon i ventilasjonsbransjen.

Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd via EnergiX og løper frem til 2019.

Custom sub menus