Forskning
(Illustrasjon: Zero Village Bergen / Snøhetta)

GK deltar i stort nytt forskningsprosjekt

Skrevet 27. mai 2016 av Redaksjonen
GK deltar i ny storsatsing på miljøvennlig energi som skal bidra til at nullutslippssamfunnet kan realiseres.
Redaksjonen

«The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities», eller Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) finansieres av Norges Forskningsråd og 35 partnere, deriblant GK.

NTNU er vertsinstitusjon og leder senteret sammen med SINTEF. Senteret skal planlegge, utvikle og drifte områder uten klimagassutslipp. Erfaringene skal bidra til mer energieffektiv energibruk, produksjon og bruk av fornybar energi. Staten har bidratt gjennom Forskningsrådet med 200 millioner kroner over 8 år.

Som sentral partner skal GK ikke bare bidra økonomisk til prosjektet, men også med spisskompetanse på energieffektive løsninger for teknikk i næringsbygg.

- For GK er det svært spennende å delta i et så ambisiøst og fremtidsrettet prosjekt. Fremtidens teknologiløsninger utvikles nettopp gjennom programmer som dette. For GK er det viktig at løsningene vi er med på å utvikle i ZEN komme våre kunder og samarbeidspartnere til gode, sier direktør Teknologi og marked i GK Inneklima, Bjørn-Osvald Skandsen.

Senterets visjon er "bærekraftige områder med null utslipp av klimagasser". For å oppnå dette vil prosjektet:

  • Utvikle teknologier og verktøy for prosjektering og drift av energifleksible områder
  • Utvikle verktøy for optimalisering av lokale energisystemer og disses interaksjon med overordnet energisystem
  • Utvikle verktøy for prosjektering og planlegging av nullutslippsområder
  • Skape nye forretningsmodeller, roller og tjenester som bidrar til fleksibilitet ved overgang til nullutslippssamfunnet
  • Utvikle kostnad- og ressurseffektive bygninger med miljøvennlige materialer, teknologier, og konstruksjonssystemer
  • Utvikle sju nullutslippsområder som skal fungere som innovasjonsarena og utprøvingsområde for teknologiene og løsningene som utvikles i senteret

Rammen for senteret er 400 millioner kroner fordelt over 8 år. Forskningsrådet finansierer halvparten av budsjettet, partnerne den andre halvdelen med egne penger og egeninnsats.Kategori: Nyheter
Custom sub menus