None
(Foto: Statsbygg)

Nominert til Statens Byggeskikkpris 2016

Skrevet 11. april 2016 av Redaksjonen
Norsk Reiselivsmuseum i Balestrand er en av syv nominerte til den prestisjetunge prisen. GK har levert både ventilasjon og byggautomasjon.
Redaksjonen

Statens byggeskikkpris beskrives som «en hederspris for bygninger, med tilhørende anlegg, som gjennom utførelse, materialbruk, og samspill med sted og miljø bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken. Kandidater til prisen skal ha god arkitektonisk utforming og skal oppfylle sentrale kvaliteter innenfor miljø og universell utforming. Prisen deles ut av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Husbanken er sekretariat for juryen».

Totalt ble hele 96 bygg foreslått til prisen før en jury plukket ut de syv beste prosjektene som er nominert til prisen.

Det spektakulære museumsbygget som ble satt opp i Balestrand er skåret inn i fjellet. Museet er tegnet av Askim og Lantto arkitekter og har offisiell åpning 29. april i år. Statsbygg var byggherre for prosjektet.

GKs leveranse ved prosjektet har vært luftbehandlingssystem og SD-anlegg.

- Luftbehandlingsanlegget består av 2 systemer. Et for kontorer og et for utstilling. Begge systemene er utstyrt med kapasitetsregulerte vifte- og VAV-spjeld, forteller avdelingsleder Johan Gjøringbø i GK Førde.

I tillegg har GK levert klimaanlegg med varme, kjøling, befuktning og avfukting som sørger for konstant temperatur og fuktighet i lager/magasin. Maskinrommet til auditorium og teknisk rom/varmesentral er utstyrt med lokale kjølere av typen DX.

Byggautomasjon har levert komplett automasjon og SD anlegg basert på utstyr fra Honeywell. Automatiseringsanlegget for følgende tekniske installasjoner:

  • Sanitæranlegg
  • Varmeanlegg
  • Brannslukkingsanlegg (sprinkelanlegg)
  • Kjøleanlegg (DX anlegg) til maskinrom til auditorium, Lager/magasin og teknisk rom/varmesentral. Belysningsanlegg.

Flere nominerte bygg

Også boligprosjektet Holmegenes i Stavanger i Stavanger er nominert til prisen. Her har GK levert ventilasjon.

De øvrige nominerte byggene er enebolig Bøe/Møller på Stabekk i Bærum, Furulundsveien flerfamiliehus i Oslo, Gullhella omsorgsboliger i Asker, Ulsmåg skole i Bergen og Våler kirke i Hedmark.

Prisutdelingen finner sted i Oslo 14. juni.Kategori: Nyheter
Custom sub menus