None
Gert Nielsen i GK Kulde

GK Kulde hjelper FN

Skrevet 28. november 2016 av Redaksjonen
GKs fagansvarlig Kulde, Gert Nielsen, er bedt om å bidra med sin kompetanse på ozonnedbrytende stoffer under en klimakonferanse i Beograd.
Redaksjonen

Det regionale nettverket som møtes i Beograd er for Europa og Sentral-Asia og omfatter:

 • Albania
 • Armenia
 • Aserbajdsjan
 • Bosnia Herzegovina
 • Georgia
 • Hviterussland
 • Kasakhstan
 • Kirgisistan
 • Makedonia
 • Moldova
 • Montenegro
 • Russland
 • Serbia
 • Tadsjikistan
 • Tyrkia
 • Turkmenistan
 • Ukraina
 • Usbekistan

I forbindelse med den årlige VVS messe og konferansen i for bransjen på Balkan i Beograd 29. november til 1. desember, holder FNs miljøbeskyttelsesprogram (UNEP) og FNs organisasjon for industriell utvikling (UNIDO) en konferanse for det som i Montrealprotokollen kalles «Artikkel 5 land». Dette er nasjoner som grunnet sitt utviklingstrinn/økonomiske tilstand følger en annen avviklingstakt av ozonnedbrytende stoffer enn den som gjelder for resten av verden.

For disse landene er det etablert ulike regionale nettverk som holder jevnlige møter for å hjelpe hverandre med ideer og metoder for å fremme denne avviklingen og overgangen til bærekraftige alternativer.

Gert Nielsen, Seniornerd og Fagansvarlig Kulde for Naturlige Kuldemedier ved GK Kulde, har i ca. 3 år vært tilknyttet dette nettverket som en ekstern resursperson, med den oppgave å hjelpe disse landene til å gå direkte fra bruk av ozonnedbrytende stoffer til naturlige kuldemedier.

- Poenget med å søke en slik løsning, er at i dag strever hele EØS-området med å fjerne de kuldemediene som ble introdusert da de ozonnedbrytende stoffene ble faset ut i begynnelsen av 2000-tallet. Artikkel 5-landene har nettopp begynt på utfasingen og det er ingen grunn til at de skal skifte teknologi nå og så gjøre det igjen om en 10 – 15 år når de må følge opp tilføyelsene til Montrealprotokollen som ble vedtatt i Kigali tidligere i år, forklarer Nielsen.

Oppgaven til Gert Nielsen er i den forbindelse å gi råd om teknologivalg og spesielt håndteringen av sikkerhet omkring dette skiftet.

Custom sub menus