None
Bodø Panorama består av omkring 300 leiligheter fordelt på seks bygg, organisert i tre borettslag har vokst fram her fra 2006 til 2015.

Service sikrer suksess

Skrevet 21. november 2016 av Redaksjonen
For GK Inneklima blir oppdragsmengden i boligmarkedet en stadig viktigere arena.
Redaksjonen

 

 

NoneRagnhild Karine Lyngvær er leder for Serviceavdelingen i GK Bodø. Over hele landet bygges det boliger for et tilsynelatende umettelig marked. Samtidig øker kravene og forventningene til et godt inneklima i leilighetene, både i nybygde boligkomplekser og i forbindelse med rehabilitering av eldre bygg.

I dag er det en utvikling på gang som beskrives som en bygge-boom når det gjelder sentrumsnære boliger. Innen noen år vil innbyggertallet i byen være fordoblet. Også i nord vil folk gjerne bo sentralt, i praktiske og tidsriktige boliger. I løpet av de neste to årene er det planlagt nærmere 700 nye leiligheter i Bodøs sentrum.

- GK har allerede sikret seg kontrakten for flere av disse nye prosjektene, forteller leder for Serviceavdelingen i GK Bodø, Ragnhild Karine Lyngvær og fortsetter:

- Samtidig har vi også løpende serviceavtaler med mange av de eksisterende boligkompleksene i byen. Det dreier seg i første rekke om prosjekter som vi har fulgt fra starten ved at vi hadde entreprisen på den opprinnelige installasjonen. Vår strategi baserer seg selvsagt på at vi jobber bevisst for å få framtidig service og vedlikehold av anleggene vi har montert.

NoneServiceteknikerne Daniel Summers (t.v.) og Thomas Stensholm på vei til serviceoppdrag i Bodø Panorama.

Bolig eller næring

I Bodø, som ellers i landet, er det serviceavtaler knyttet til næringsbygg og offentlige bygg som dominerer, men boligkomplekser vokser fram som et stadig mer betydningsfullt marked.

Vekstkurven for bolig er merkbart brattere enn kurven for næringsengasjementer.

- Den intensiverte boligbyggingen som finner sted i byens sentrum vil være et utfordrende marked i mange år, men vi jobber selvsagt også intenst med de øvrige markedssegmentene, forteller Lyngvær, og fortsetter:

- Vi må være fleksible og tilpasse oss endringer i markedsstrukturen. Som hele Norge vet så bestemte Stortinget av Luftforsvaret skulle legge ned det meste av sin virksomhet her i byen. Opprinnelig hadde vi omfattende serviceavtaler med Forsvarsbygg, men allerede for noen år
siden ansatte forsvaret egne serviceteknikere for å ta seg av egne bygg. Derfor har ikke flyttingen noen større konsekvenser for oss. For øvrig er Forsvaret i gang med utvidelser og modernisering av sitt anlegg på Reitan, noen mil øst for byen og der har vi sikret oss flere oppdrag.

Bodø Panorama

Bodø Panorama representerer en storstilt utbygging av leiligheter midt i innseilingen til byen. Omkring 300 leiligheter fordelt på seks bygg, organisert i tre borettslag har vokst fram her i løpet av de siste ti årene.

- Når det gjelder disse byggene har vi hatt serviceavtaler med alle tre borettslagene siden installasjonen, forteller Lyngvær og fortsetter:

- Alle byggene har balansert ventilasjon og krever at vi følger opp med vedlikehold og skifte av filter hvert år i hver leilighet. Dette sikrer driften av anleggene for beboere og borettslagenes styre. Dette er vår fremste garanti for at våre kunder skal være fornøyde med ventilasjonsanleggene vi har installert.

GK leverer ikke bare til leilighetene i boligblokkkene.

- I tillegg til service og vedlikehold i leilighetene har vi også service og vedlikehold på garasjeventilasjon, søppelkjøling, takvifter og trykksettingsanlegg på fellesanleggene i byggene. Alle tre borettslagene har altså inngått serviceavtaler med oss og de ble inngått kort tid etter at anleggene var ferdigstilte. 

Salg

GK jobber målrettet med å etablere nye, faste serviceavtaler, men den største oppdragsmengden utgjøres av enkeltstående oppdrag fra ulike kunder, både faste servicekunder og kunder uten faste serviceavtaler.

– Når vi har gjort en større installasjon forsøker vi selvfølgelig å få til en serviceavtale umiddelbart etter, men både eldre anlegg vi har montert og anlegg som er levert av andre har behov for service, så vi monitorerer markedet og tilbyr våre tjenester til dem som kan ha nytte av dem. Byen er ikke så stor, så dette er et relativt transparent marked, forteller Lyngvær.

None- Filtrene i hver leilighet må skiftes en gang i året, forteller servicetekniker Thomas Stensholm, GK Bodø.

Mersalg

Det er godt med kunder som henvender seg for å få serviceassistanse, ifølge Lyngvær, da gjelder det å være våken for mersalg:

- Vi har ukentlige møter med fokus på nettopp mersalg. Når våre serviceteknikere er ute hos kundene, gjelder det at de har øynene åpne for forbedringer av anleggene. Dette er absolutt god kundeservice og det har en gunstig innvirkning på våre ordrebøker. Det kan være snakk om et aggregat som har sett sine beste dager og er modent for utskifting eller kanskje bare noen reimer som bør byttes ut. Salgsinnsatsen til hver enkelt medarbeider er avgjørende for at serviceavdelingen vår skal oppnå sin fastsatte målsetting på 15 prosent vekst i faste serviceavtaler i året, avslutter en entusiastisk avdelingsleder.

Custom sub menus