None

Inneklima i skoler

Skrevet 07. oktober 2016 av Sturla Ingebrigtsen
Eiere av skolebygg har sovet i timen; ensidig fokus på energieffektive løsninger gir ikke bare dårlig læremiljø, men kan fort gå på helsa løs.
Sturla Ingebrigtsen

Fagdirektør ventilasjon, GK Inneklima

I en tid med stort fokus på lavere energibruk og innovative løsninger er det viktig å huske at inneklimaet er viktigst! Dette gjelder både ved rehabilitering av bygg, og ved nybygg. Vi ventilerer ikke for å spare energi, vi ventilerer for å sikre et godt inneklima slik at lærere og elever kan yte maksimalt.

I Bergen har en tidligere elev ved Varden barneskole varslet søksmål, da hun fremdeles er syk av det dårlige inneklimaet på skolen hun gikk på. En nylig fremlagt rapport konkluderer med at fukt i yttervegg, kombinert med asbest, har påvirket inneklimaet i mange år. Av mediene kan man lese at man har boret hull i veggene for å øke luftsirkulasjonen i byggene, en løsning som trolig har bidratt til å forverre inneklimaet.

Nå skal jeg ikke påstå at en oppgradert ventilasjon ville løst saken i Bergen, for det hadde det trolig ikke siden feilene var såpass omfattende i bygningskroppen, men bedre ventilasjon ville kanskje redusert plagene. Alle elever som har gått ut av skolen siden 90-tallet, blir nå bedt om å delta på et informasjonsmøte som skal avholdes.

Poenget er at det ikke finnes noen snarvei til godt inneklima. Løsningen er kanskje kjedelig i all sin enkelhet, men luften vi skal tilby til lærere og elevene må være riktig filtrert og temperert, samt bli tilført uten sjenerende trekk. Man må sikre gode og robuste løsninger.

Jakten på lavere energibruk må ikke gå på bekostning av robuste løsninger. I dag opplever vi at low-tech ventilasjon blir lansert, hvor filtrering av uteluft blir ofret på grunnlag av lavere energibruk. Samtidig ser vi at mange sliter med pollen-allergi i pollensesongen (som strekker seg fra mars til september, avhengig av hva man er allergisk mot), og i større byer blir man oppfordret til å holde seg innendørs på grunn av høy luftforurensning om vinteren.

Balansert ventilasjon vil kunne bidra til et godt inneklima, hvor man ventilerer ut fukt og forurensninger, og luften som er tilført er riktig temperert og filtrert.

Vi må vokte oss vel for å redusere på kravene til inneklima i jakten på lavere energibruk. Lærere og elever fortjener et godt innemiljø, og det er fullt mulig med dagens tekniske løsninger.

Custom sub menus