None
Det er mange feil som kan unngås og potensielt mange penger og tid å spare på å utnytte digital prosjektering og verktøyene som er tilgjengelige i dag.

Et vannskille for BIM innen fem år

Skrevet 28. oktober 2016 av Kjetil Johansen
GKs BIM-ansvarlig Kjetil Johansen tror det er kroken på døra for bedrifter som ikke blir med på overgangen til BIM i prosjektmarkedet.
Kjetil Johansen

BIM-ansvarlig i GK Inneklima

I dag opplever vi i GK som tekniske entreprenører alle mulige varianter av tegninger; noen bruker 2D-tegninger, andre kombinerer 2D og 3D, mens noen bruker ren 3D-prosjektering. Et grovt estimat vil være en 50/50 fordeling på 3D og 2D.

Innen fem år tror jeg vi er tett på 100 prosent BIM i våre prosjekter. Da vil de som ikke har tatt inn over seg den teknologiske utviklingen stå ute i kulden. Allerede fra 1. juli 2016 satte Statsbygg krav til at all prosjektering skal gjøres i BIM, og flere vil sannsynligvis følge dette kravet i årene som kommer. Det er mange feil som kan unngås og potensielt mange penger og tid å spare på å utnytte digital prosjektering og verktøyene som er tilgjengelige i dag.

Og det er ikke vanskelig å argumentere for hvorfor overgangen må skje; modellen kan brukes til mye mer enn mange tror. Foruten forprosjektering og prosjektgjennomføring kan BIM med fordel brukes i drift og vedlikehold og enda til i rivingsfasen når den tid kommer.

I GK er vi allerede godt på vei. Innen ventilasjons- og rørprosjekter prosjekterer vi mye selv. Generelt ser det ut til at BIM er lite utbredt i elektro-bransjen. Dette er ikke bransjens skyld alene, man er selvsagt avhengig av at verktøyene er tilgjengelige og tilstrekkelig brukervennlige. Nå ser det heldigvis ut til at dette er i ferd med å bedre seg, og det er ingen grunn til ikke å bruke BIM for all teknikk i bygget

Rendra, en åpen programvare som gjør det mulig å bruke BIM-modellen på nettbrett, blir stadig mer utbredt, og i tiden fremover kommer GK i større grad til å bruke modellen til mer enn prosjektering blant annet ute på byggeplass.

Custom sub menus