None

Revidert TEK og oppvarming via tilluft

Skrevet 27. januar 2016 av Sturla Ingebrigtsen
Revidering av kapittel 14 Energi i Teknisk Forskrift har skapt en høylytt debatt i ulike VVS-fora, og mange mener myndighetene kommer til å rasere hele bransjen.
Sturla Ingebrigtsen

Fagdirektør ventilasjon, GK Inneklima

Nå skal ikke dette innlegget handle om dreiningen mot elektrisk kraft, men som fagidiot innen VVS-tekniske fag må jeg si at endringen er noe trist. Konklusjonen må være at enkelte fagmiljøer har hatt en bedre kvalitet på sin lobbyvirksomhet enn oss, eventuelt at vi oversvømmes av elektrisk kraft i dette landet.

Det jeg ønske å sette fingeren på i dette innlegget, er bruk av overtemperert luft til romoppvarming, en løsning som er spesifikt nevnt i den nye veiledningen. Dette er et punkt som andre i VVS-bransjen også har notert seg, siden frokostmøtet om temaet i regi av VVS-foreningen ble fylt opp i omtrent samme tempo som påmeldingen til et Birken-renn.

På frokostmøtet kommer Sintef til å presentere sine funn fra Miljøhuset GK, hvor oppvarming via tilluft har vært benyttet siden 2012, og det med godt resultat. Vi i GK har også benyttet denne løsningen for andre bygg, men det er viktig å minne om den ingeniør-tekniske jobben som må legges til grunn, før løsningen velges.

Forutsetningene som må være på plass er:

  1. Oppholdssonen må være definert – området hvor inneklimakravene gjelder. Denne starter normalt 0,6 m fra yttervegg (iht. Norsk Standard), noe mange interiørarkitekter ser ut til å glemme (eller ikke kjenner til?).
  2. Justerbar kastelengde på tilluftsventilene. Ventilasjonseffektiviteten må holdes høy ved både høy og lav luftmengde, for å sikre at overtemperert luft blir blandet inn med romluften.
  3. Et stort reguleringsområde for luftmengde og trykk.
  4. En god bygningskropp, da luftens overtemperatur bør holdes innenfor 2 grader ved normale forhold.
  5. Lave vindushøyder. Høye vinduer gir større kaldras og fare for trekk.
  6. Et godt og presist styringssystem, et system som må vite om det er i varmemodus eller kjølemodus.

Konklusjonen er at det ikke er alle nye bygg som ukritisk kan prosjekteres med oppvarming via luft, og det er heller ikke alle systemer som vil kunne løse dette på en tilfredsstillende måte. For moderne bygg (som det bygges mange av for tiden), kan man spare mye på å overlate oppvarmingen til ventilasjonen, og med riktige forutsetninger vil inneklimaet likevel bli godt.

For de som er interessert i en slik type løsning i sitt bygg, anbefales det at man tar kontakt med sitt nærmeste GK-kontor.Kategori: Fagblogg
Custom sub menus