None
BI i Nydalen i Oslo. (Foto: Sverre Vinje/BI)

GK støtter ny forskning innen BAE-næringen

Skrevet 01. september 2015 av Redaksjonen
Som en del av et konsortium er GK med og finansierer et professorat ved Handelshøyskolen BI innen effektive byggeprosesser.
Redaksjonen

BI skal styrke forskning, utvikling og kunnskapsformidling i den norske bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen (BAE) gjennom et samarbeid om to nye gaveprofessorater med OBOS og et konsortium av aktører i den norske BAE-næringen, bestående av Statsbygg, Multiconsult, BackeGruppen og GK, skriver BI i en pressemelding.

- Dette viser nødvendigheten av forskning på næringen fra et handelshøyskoleperspektiv, samtidig som det vil bidra til å videreutvikle det sterke fagmiljøet på BI. Vi ser frem til å samarbeide om å utvikle ny kunnskap om og for BAE-næringen, som vil komme både forskning, undervisning og næringen til gode, sier rektor Inge Jan Henjesand ved Handelshøyskolen BI.

Professoratet varer i tre år, og skal koordineres ved Senter for Byggenæringen. For GK er det viktig at prosessene i bransjen utvikler seg i takt med den tekniske utviklingen.

- I dagens byggeri ser vi at de tekniske installasjonene blir stadig mer omfangsrike, avanserte og integrerte i byggeprosessen, og at aktører som GK derfor involveres i alle faser, helt fra utvikling og planleggingen av prosjektet, gjennom produksjonen og til idriftsettelse og overlevering. I tillegg til den rene byggefasen står vi som tekniske leverandør igjen i bygget for å sikre drift, vedlikehold og utvikling slik at bygget presterer som avtalt og med riktig energibruk. Vi støtter derfor forskning på hvordan vi kan effektivisere og kvalitetssikre disse prosessene og fasene i byggets livssyklus, sier Konsernsjef i GK, Jon Valen-Sendstad. 

Custom sub menus