None

Inngikk rammeavtale med Oslo kommune

Skrevet 27. august 2015 av Redaksjonen
GK i Oslo har inngått en rammeavtale med Omsorgsbygg i Oslo kommune om leveranser av byggautomasjon.
Redaksjonen

Avtalen omfatter anskaffelser av SD-anlegg, automatikk, feltutstyr og tilhørende tjenester, og gjelder både for eksisterende bygg og nybygg. Avtalen har en varighet på fire år med åpninger for serviceavtale på opptil åtte år.

Omsorgsbygg ønsker gjennom bedre SD-anlegg i sine bygg å redusere drifts- og vedlikeholdskostnader samtidig som de optimaliserer inneklima og arbeidsmiljøet.

Omsorgsbygg har også inngått parallelle rammeavtaler med to andre aktører, og byggautomasjons-oppdragene fordeles mellom GK og de to andre aktørene etter en fordelingsnøkkel. Avtalen har en total verdi på mellom 30 og 70 millioner kroner som skal fordeles mellom de tre aktørene.

Serviceoppdrag og oppgradering av eksisterende anlegg vil i stor grad utføres av samme leverandør som leverte anlegget og dermed gå utenom rekkefølgen i fordelingsnøkkelen. Ved spesielt store investeringer, vil det utlyses en «minikonkurranse» mellom GK og de to andre leverandørene.

- Vi har allerede igangsatt et prosjekt som et resultat av denne avtalen, sier salgssjef Trond Brunstad i GK.

Prosjektet han viser til er et ENØK-tiltak ved Akerselva og Langerud sykehjem hvor energibruket skal reduseres ved oppgradering av VVS-installasjoner med tilhørende styring og automatisering.

- Her har vi en kontrakt på 4,5 millioner for byggautomasjon, men har samtidig fått solgt inn leveranser på ventilasjon og GK Elektro også. Totalverdien på prosjektet er på 11 millioner, og dermed har synergieffekten ført til at vi har passert den forventede verdien av rammeavtalen, forteller Brunstad.

Akerselva sykehjem ble bygget i 1958, men ble totalrehabilitert i 2002. Bygget er 10 735 m2 fordelt på ti etasjer. Langerud sykehjem ble bygget i 1977, og ble totalrehabilitert i 2008. Sykehjemmet er 13 390 m2 fordelt på syv etasjer.Kategori: Nyheter
Custom sub menus