None
Miljøhuset GK på Ryen i Oslo.

Benyttet Miljøhuset GK som laboratorium

Skrevet 04. juni 2015 av Redaksjonen
Masteroppgaven "Direkte brukerstyring av aktiv tilluftsventil i cellekontorer" utforsker om vi i fremtiden i cellekontorer kan selv styre inneklimaet. Testene er utført i Miljøhuset GK på Ryen.
Redaksjonen

Student Anders Løvhøiden Antonsen ved Høgskolen i Oslo og Akershus har i samarbeid med GK og fagsjef Espen Aronsen foretatt fysiske målinger og brukertestet ni forskjellige cellekontorer i Miljøhuset GK på Ryen. Utgangspunktet for masteroppgaven har vært å utvikle og teste en styringsapplikasjon for aktiv tilluftsventil, skriver VVS Forum.

Problemstillingen er om det lar seg gjøre å påvirke lokalt termisk klima, altså arbeidsplassen rett under ventilen, med aktive tilluftsventiler i cellekontorer. Temaet er hentet fra SINTEF Byggforsks forskningsprosjekt "Forklima".

- For å kunne hente ut data har jeg gjennomført dybdeintervjuer med testerne etter to uker med testing i ni kontorer. Det har blitt foretatt målinger av lufttemperatur og lufthastighet i tre av de deltagende kontorene, for å kartlegge fysisk påvirkning av styringen, forteller Antonsen til VVS Forum.

Sintef Byggforsk og GK Norge har vært samarbeidspartnere i undersøkelsen, og veileder har vært Mads Mysen.

Anders Løvhøiden Antonsen skal forsvare sin masteroppgave den 17.juni ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 

Custom sub menus