None

Spennende forskning på brukerstyrt inneklima

Skrevet 25. juni 2015 av Redaksjonen
To masteroppgaver ved Høyskolen i Oslo og Akershus tar for seg problemstillinger ved behovsstyrt ventilasjon i kontorlokaler. Begge har brukt Miljøhuset GK på Ryen som laboratorium.
Redaksjonen

Mastergrad-studentene Anders L. Antonsen og Ayalew Mulugata Kasa har valgt to ulike tilnærminger til brukerstyring av behovsstyrt ventilasjon i næringsbygg. Begge oppgavene er en del av SINTEF Byggforsk sitt Forklima-prosjekt, hvor GK deltar aktivt.

Anders L. Antonsen laget en app som lot brukere i cellekontor ved Miljøhuset GK endre lufttemperatur. Testene ble gjennomført i to uker i mars, ved ni cellekontor.

Testpersonene fikk påvirke klimaet på eget kontor med en app på smarttelefon. De kunne regulere temperaturen trinnvis opp eller ned. Appen regulerer temperaturen i et tenkt intervall på ± 2°C, men viser ikke temperatur.

Styringen av de aktive tilluftsventilene endrer temperaturen i rommet ved å endre luftmengde, ikke ved å endre temperaturen på tilluften.

– De fleste mener at de kjenner en effekt når de styrer opp og ned, fastslo Antonsen da han presenterte masteroppgaven sin, skriver VVS Forum.

Brukernes opplevelse av temperaturendring bekreftes av fysiske målinger Antonsen har gjennomført.

– Styringen endrer lufttemperaturen, men endringen er ikke større enn 0,5 til 0,6 grader i løpet av 45 minutter, opplyser Antonsen.

- Viser effekt av endret luftmengde

– Det er interessant at man ikke må ha mange grader for å kjenne en forskjell, kommenterer Espen Aronsen, fagsjef energi i GK Norge.

Han tror det er mulig å få til større temperaturforskjeller under andre forhold.

– Med 32 °C ute tror jeg effekten hadde vært større; vi har kjørt med ganske kraftige undertemperaturer under slike forhold, sier Aronsen.

Han synes likevel Antonsens resultater er interessante fordi de viser en effekt av endret tilluftsmengde.

Ikke mulig i åpne landskap

Ayalew Mulugata Kasa sett på brukerstyring av lokalt inneklima i Miljøhuset GK, i sin masteroppgave. Han utstyrte 22 ansatte ved Miljøhuset GK med en app som lot dem styre en aktiv tilluftsventil over egen kontorplass, ved å regulere temperatur opp eller ned.

Testene ble gjennomført over to uker i mars, og Kasa intervjuet 15 av deltakerne i etterkant. I tillegg målte han temperatur og lufthastighet i to kontorområder, skriver VVS Forum.

– Brukerne mener de merket effekt, men i forhold til målingene virker det mer som psykologisk effekt enn faktisk effekt, fastslår Kasa.

Den største endringen i gjennomsnittlig romtemperatur han målte, var bare 0,3 °C. Målingene ble også gjort i forskjellige høyder; 0,1 m, 1,1 m, 1,7 og 2,5 m. Kasa mener forskjellene er for små til å være betydelige.

– Jeg fant ikke store forskjeller, særlig ikke i oppholdssonen.

Nyttig for GK

Kasa testet kun åpne kontorlandskaper med Lindinvent, og over en kortere periode med små temperaturforskjeller. Espen Aronsen i GK tror det kan være interessant å teste under andre betingelser, og tror utslagene blir større når tilluften er med undertemperert.

– Konklusjonene - at det er vanskeligere å få store temperaturforskjeller i et stort rom - er også nyttig informasjon for oss. Kanskje vi skal tenke annerledes, for eksempel heller se på hele soner, sier Aronsen. Kategori: Nyheter
Custom sub menus