None
Scandic Lerkendal i Trondheim.

Signalbygget som forandra oss

Skrevet 13. april 2015 av Knut Ivar Grue
En grundig risikoanalyse forandra hvordan vi jobber med byggautomasjon. Etter Scandic Lerkendal vet vi at vi kan legge lista høyt.
Knut Ivar Grue

Prosjektutvikler i GK Inneklima

Når målet er 50 kWh/m2år, stiller det store krav til hva vi på byggautomasjon skal levere for å sikre godt samspill mellom mange ulike systemer – også opp mot Scandic sitt bookingsystem med server i Tyskland.

Risikoanalyse: Kompetanse

Noe av det første vi gjorde etter at GK fikk byggautomasjons-entreprisen, var å gjennomføre en grundig risikoanalyse. Da fant vi ut at vi hadde noen kompetansehull vi måtte tette igjen, og at vi måtte bruke ny teknologi.

Risikoanalyse: Bruk færrest mulig leverandører

Vi ønsket ikke å shoppe rundt, men bruke samme leverandør i størst mulig grad. Da slipper vi å bli stilt til ansvar for å ha klusset til grensesnittene 

Vi så fort at Honeywell hadde det vi trengte, og involverte dem tidlig – mens grøftemaskinene sto og jobba. På den måten avdekket vi hva våre folk måtte lære om produktene, og vi tegnet risikobildet sammen med Honeywell. 

Risikoanalyse: Gjennomfør FAT-tester

Covent og Systemair stilte begge med utstyr og plass slik at vi kunne teste aggregatene med Eagle-kontrollere fra Honeywell integrert. Vi gjennomførte også en FAT (Factory Acceptance Test) for integreringen mot booking-systemet, i Pre-office-kontoret til Scandic i Trondheim. 

Risikoanalyse: Få opp SD-anlegget tidlig

Det er viktig å få hele systemet til å spille så tidlig som mulig for å avdekke eventuelle problemer med kommunikasjonen. Derfor hadde vi SD-anlegget oppe før de første pumpene og viftene i bygget begynte å snurre. På den måten kunne vi enkelt vise status på igangkjøring når vi hadde byggemøter med hovedentreprenør HENT.

Vi la også til rette for app-løsninger på smarttelefon eller nettbrett, slik at vi raskt kunne sjekke at komponentene fungerte under igangkjøring av de 400 hotellrommene.

Ikke alt er teknikk…

Vi bruker åpne kommunikasjonsprotokoller som bacnet-teknologien. Også vi menneskene i bransjen må være mye mer åpne enn vi har vært. Vi trenger nerdene – de som går skikkelig inn i detaljene om automatiseringsteknologi – men på rett sted. At vi har god kjemi mellom fagene er også avgjørende for å lykkes. De sakene som går litt på tverke, handler ofte om mellommenneskelig forståelse og respekt – ikke om kompleksitet og størrelse på prosjektet. Kategori: Fagblogg
Custom sub menus