Har du husket EU-kontroll på kjøleanlegget ditt?

Skrevet 04. mars 2015 av Ole Jørgen Veiby
Eier du et kjøle- eller fryseanlegg, eller et klimaanlegg med mer enn 3 kg fylling, er det ditt ansvar å sørge for lekkasjekontroll minst en gang i året.
Ole Jørgen Veiby

Fagdirektør Kulde

F-gass-direktivet krever regelmessige lekkasjekontroller på kjøleanlegg. Det er litt som EU-kontroll på bilen: det er ditt ansvar som eier av et anlegg å sørge for at kontrollen blir gjennomført.

Kravet om lekkasjekontrollene er ikke nytt; i Norge trådte det i kraft i 2013. Likevel har ikke markedet tatt det inn over seg ennå. Vi opplever at store eiendomsbesittere og større kjeder har et bevisst forhold til det. Men gårdeiere som har en kjølemaskin eller to, og – ikke minst- småbedrifter med kjøleanlegg hist og her, er bevisstløse i forhold til dette.  Vi som leverer denne tjenesten, har ikke vært flinke nok til å informere om at dette er lovpålagt.

For det er nemlig mange som omfattes av disse kravene: Alle kjøleanlegg som har mer enn 3 kg fylling, skal kontrolleres hver 12 måned. I praksis omfatter det alt som er større enn varmepumpene hjemme hos folk; som kjøle- og fryseanlegg på bensinstasjoner, alle dagligvarebutikker, alle klimaanlegg og alle kondenserende enheter som står ute på taket.

Større anlegg skal kontrolleres oftere; hver sjette måned for de som har over 30 kg fylling, og hver tredje måned for anlegg over 300 kg fylling. Alle lekkasjekontrollene må gjennomføres av sertifisert personell. I GK var vi tidlig ute med å sertifisere våre ansatte og vår virksomhet, og vi har systemer for å gjennomføre kontrollene.

Kravene til lekkasjekontroll blir snart strengere: Nå er F-gassforordningen revidert, og med de nye kravene må du regne om fyllingen til GWP-ekvivalenter (Global Warming Potential). Har du et kuldemedium med høy GWP, kan det bety at du må kontrollere oftere. De nye kravene trådte i kraft i EU fra 1 januar, men Miljødirektoratet har fortsatt ikke bestemt når de vil innføre reglene vi er forpliktet til å følge. Kategori: Fagblogg
Custom sub menus