None

Gi NVE verktøyene de trenger

Skrevet 11. mars 2015 av Espen Aronsen
Energimerkeforskriften er bra nok – det er NVEs ressurser det skorter på.
Espen Aronsen

Fagansvarlig energi GK Inneklima

Det har blitt rettet mye urettmessig kritikk mot energimerkeforskriften, og NVE som skal håndheve den, de får stadig vekk sitt pass påskrevet av aktører i bransjen som ikke er fornøyd med innholdet i forskriften.

Problemet med energimerkeforskriften er ikke innholdet, men at byggeiere ikke følger den. Her synder også offentlige statlige og kommunale byggeiere, med manglende energimerking på mange bygg.

Det har også vært en misforståelse om at det i dag kun er energiattesten som er obligatorisk for næringsbygg. Det stemmer ikke; energivurdering av tekniske anlegg er også en del av forskriftene.

Kontroller utført av NVE viser at mange bygg fortsatt ikke har fulgt forskriftene, og at alt for mange ikke gjennomfører energimerking/energivurdering før de får pålegg fra NVE etter kontroll/ tilsyn.

Som tilbyder av energimerking og energivurdering har vi i GK også et ansvar for å informere våre kunder om omfanget av forskriftene og ansvaret som hviler på deres skuldre som byggeiere. Gjennom energimerking og energivurdering kan vi også avdekke potensiale for reduserte energiutgifter og økologisk fotavtrykk.

Vi skal selvsagt også bære vårt ansvar for at vi leverer energimerking og energivurdering korrekt i henhold til forskriften.

På vår ønskeliste setter vi ikke endringer i energimerkeforskriften, men heller et ønske om at NVE skal ha muligheten til å håndheve det som allerede står der. Med økte ressurser vil NVE i større grad kunne følge opp at forskriftene etterleves, som igjen kan føre til at flere byggeiere ser potensialet i å energieffektivisere sine bygg. Kategori: Fagblogg
Custom sub menus