None

Teori og praksis i nye bygg

Skrevet 11. februar 2015 av Steinar Holm
Hva skjer etter at snoren er klippet og bygget tas i bruk?
Steinar Holm

konserndirektør eksisterende bygg

Jeg gleder meg over fokuset på mer funksjonelle og energiriktige bygg med godt inneklima. I dette viser mange av aktørene sterk innovasjonsevne og vår kunnskap blir brukt til å konstruere mer miljøvennlige bygg. Myndighetene støtter dette gjennom stadig skjerpede regler – alt stemmer på tegninger og i beregninger.

Innenfor energibruk kan vi dokumentere at bygget vil bruke eksempelvis 80 kWh/m2. Myndighetene tenker at nå er vi på rett vei, alle jubler…

Men, så er det denne driftsfasen. Er det riktig at byggene kun bruker 80 kWh/m2?

Ja, i teorien er det riktig, men all teori skal jo møtes i en praktisk hverdag. Da treffer all teori, gode løsninger og forventninger et bygg som er i bruk. Bygget har fått en driftsorganisasjon, denne organisasjonen består av mennesker som skal sørge for den faktiske energibruken – ikke den teoretiske.

Byggene har fått brukere som sannsynligvis har forventninger til lave energikostnader sammen med et godt inneklima. De som har prosjektert og bygget har installert tekniske systemer som er avanserte, og ikke minst veldig integrerte for å tilfredsstille kravet til energibruk og inneklima.

Tenk litt over dette, det er en kjempeoppgave – teorien skal nå bli praksis.

Jeg savner i våre debatter like mye fokus på driftsfasen som byggefasen. Jeg er overbevist om at denne fasen vil kreve en annerledes, men minst like høy, kompetanse som prosjekterings- og byggefasen.

Drift, vedlikehold og utvikling av eksisterende bygg er en undervurdert oppgave som krever betydelig mer kompetanse nå som byggene er mer komplekse med tekniske installasjoner som er mer funksjonsorientert enn tidligere.

Vi i GK tar denne oppgaven på største alvor!Kategori: Fagblogg
Custom sub menus