Bygg 21; Et nødvendig initiativ

Skrevet 10. februar 2015 av Jon Valen-Sendstad
Inneklima er mer enn myndighetsbestemte krav til minimumsverdier som må realiseres i med tanke på forskrifter; det er helt vesentlige faktorer for menneskers trivsel og helse.
Jon Valen-Sendstad

Konsernsjef i GK Gruppen

Jeg tillater meg å klippe ut litt tekst fra strategidokumentet til BYGG 21 som sier:

Potensialet er stort:
1. Kostnadene ved prosjektering og bygging kan potensielt reduseres med 20 prosent.

2. Næringsbygg antas å ha et potensial for verdiøkning på opp til 10 prosent, ved bærekraftig kvalitetsutvikling.

3. Gode bygg bidrar positivt til brukernes trivsel, helse og produktivitet. Undersøkelser viser at brukernes produktivitet kan øke mye, noen ganger opp til hele 15 prosent.

Byggets brukere kan øke arbeidskapasiteten sin, skoleelever kan bedre sine karakterer, sykehuspasienter kan bli fortere friske, gode boliger skaper trivsel og forebygger helseplager, osv. Et område hvor behovet for forskningsbasert kunnskap er stort.

Disse punktene treffer oss på den tekniske siden med full kraft. Først og fremst med tanke på at vi må forbedre vår prosjektering og våre byggemetoder for å rasjonalisere og ta ut gevinster i form av reduserte kostnader og forbedret kvalitet.

Dernest må vi bidra til å utvikle nye bærekraftige løsninger, særlig innen energieffektivitet for vårt vedkommende. Og sist, men ikke minst, vi må fornye vårt fokus på kjernen i de tekniske fagene, nemlig å skape og vedlikeholde et sunt inneklima og miljø for byggets brukere.

Bygg 21 utfordrer oss på disse punktene, men de skaper samtidig en fabelaktig mulighet for alle aktører i bransjen. Vi vet at prosjekteringen krever større samspill enn det vi ser i dag, og at vi må ta større grep og eierskap til både prosjektutvikling og prosjektering. Roller som prosjekteringsleder og teknisk integrator bekler vi
allerede i økende grad.

Vi vet at byggenes leieinntekter, og dermed verdien, øker proporsjonalt med kvaliteten på inneklima, og omvendt proporsjonalt med energibruk. Dette er en forretningsmulighet for GK som må bevisstgjøres når vi prosjektutvikler.

At vi nå ser fakta rundt inneklima og produktivitet komme på banen er særdeles gledelig for vår bransje. Det setter søkelys på at inneklima ikke kun er myndighetsbestemte krav til minimumsverdier som må realsieres i forhold til forskrifter, men faktisk helt vesentlige faktorer for menneskers trivsel og helse.

Vi ønsker Bygg 21 velkommen og vi vil bidra med vårt for å skape bedre prosjektering, bygging og bygg. Med mål om gevinst for alle.Kategori: Fagblogg
Custom sub menus