None
Strategisk råd i Bygg21. (Foto: Bygg21)

GK med i strategisk råd for Bygg21

Skrevet 24. november 2015 av Redaksjonen
GK er representert med konsernsjef Jon Valen-Sendstad i nyopprettet strategisk råd for Bygg21.
Redaksjonen

Rådet, som består av 21 representanter fra alle deler av byggenæringens verdikjede, skal være med og peke ut rettnigen for Bygg21.

Bygg21 er et samarbeid mellom byggenæringen og myndighetene  for å løse utfordringer med bærekraftig næring, effektivitet og kostnadsutvikling.

Strategisk råd skal samles to ganger i året for å drøfte og prioritere hvilke grep og tiltak som må gjennomføres for å nå målene i Bygg21s strategi.

Ved siden av konsernsjef Jon Valen-Sendstad fra GK, består rådet av blant annet konsernsjef Daniel Siraj i OBOS, konserndirektør Hanne Rønneberg i SINTEF, administrerende direktør Jon Karlsen i Glava og administrerende direktør i Oslo Areal Mona Ingebrigtsen.  Kategori: Nyheter
Custom sub menus