None
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft.

Presenterte ny TEK på Miljøhuset GK

Skrevet 17. november 2015 av Redaksjonen
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner valgte seg Miljøhuset GK som arena da han presenterte de nye energikravene til nye bygg.
Redaksjonen

- Regjeringen følger opp klimaforliket i Stortinget og skjerper energikravene til nye bygg. Med nye energikrav sikrer vi at nye bygg vil bli opptil 25 prosent mer energieffektive enn med dagens regler. Nye krav følges opp med forenklinger i regelverket, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Markedsdirektør for eksisterende bygg i GK Norge, Torfinn Lysfjord, presenterte løsningene som ble valgt ved GKs hovedkontor på Ryen i Oslo, Miljøhuset GK for statsråden.

Sanner hadde med seg Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft til Miljøhuset GK mandag da de nye forskriftene ble presentert. Hun påpekte at arenaen for presentasjonen ikke var tilfeldig valgt.

- Dette bygget viser at det er mulig i praksis å bygge miljøvennlig. Det er ikke lenger science fiction.

Sundtoft tror de nye reglene vil gi store gevinster for miljøet.

- Bygg står for 40 prosent av energibruken i Norge, og mye går til oppvarming. Nye energikrav vil spare like mye energi som om lag 50 000 husholdninger bruker per år. Det er bra både for forbrukerne og for miljøet, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Forslaget til nye forskrifter ble sendt ut på høring tidligere år. Etter innspill fra aktører i bransjen – deriblant GK – ble det gjort noen endringer i forslaget:

  • Noe mindre innskjerping av krav til energieffektivitet enn foreslått (lemping på krav til kuldebroverdi og maksimalt vindusareal)
  • Forbud mot å installere fossil energi i nye bygg
  • Flere muligheter for unntak (blant annet for laftede bygg, og bygg som produserer sin egen elektrisitet, samt mulighet for unntak fra krav om skorstein for småhus)
  • Ny utforming av krav til energifleksibilitet i større bygg (det skal tilrettelegges for å kunne bytte energiforsyning over tid, slik at ikke byggene låses til kun elektrisitet

Her finner du forskrift om endring i forskrift om tekniske krav til byggverk

GK er glade for at det kommer strengere krav til energibruk i næringsbygg, men kunne likevel tenke seg en mer ambisiøs linje.

- Det var litt overraskende at rammekravene er skjerpet med 25 prosent, og ikke nærmere 50 prosent som foreslått i februar, sier fagsjef Energi i GK Norge, Espen Aronsen.

De nye kravene setter krav til energifleksibelt varmesystem og det skal tilrettelegges for bruk av lavtemperatur varmeløsninger.

- Dessverre har man fjernet spesifikke krav til andel som må dekkes av fornybare energikilder, sier Aronsen.

De nye reglene inntrer fra 01.01.2016 og det vil i en ettårig overgangsperiode være åpninger for å velge mellom nye og gamle krav. 

Custom sub menus