None

Godt inneklima øker produktiviteten betraktelig

Skrevet 11. november 2015 av Redaksjonen
En ny undersøkelse viser at kontormiljøer med godt inneklima gir opptil 101 prosent bedre konsentrasjonsevne enn konvensjonelle kontormiljøer.
Redaksjonen

Undersøkelsen, som er utført av forskere ved den amerikanske prestisjeskolen Harvard, avdekker oppsiktsvekkende forskjeller når det gjelder kreativitet, produktivitet og evnen til å løse problemer ved forskjellige luftkvaliteter.

Les hele rapporten her

Temaet er høyaktuelt med tanke på nye energikrav til bygg. Med strenge krav, kan fristelsen til å kutte i ventilasjonen bli stor – og luftmengdene små. Det kan fort straffe seg.

- Rapporten viser med all tydelighet at Norges tilstrebelse til å bruke lav-emitterende materialer i nye og rehabiliterte bygg er et strategisk riktig valg. Det samme er å opprettholde en høy ventilasjonsrate for å sikre et godt inneklima, og dermed høy effektivitet på de ansatte, sier fagdirektør for ventilasjon i GK Norge AS, Sturla Ingebrigtsen.

Gjennom testing av tre ulike scenarioer, målte forskerne hvordan studiedeltakere presterte i forskjellige kategorier.

I første scenario, døpt «Conventional», ble et konvensjonelt kontorlandskap testet. Lokalet hadde høye konsentrasjoner av flyktige organiske forbindelser (VOC), tilførsel av 9,4 liter friskluft i sekundet per person, og et konstant CO2 nivå på nærmere 945 ppm. Til sammenligning er det høyeste anbefalte nivået i norske skoler og barnehager 1000 ppm, skriver Teknisk Ukeblad.

I scenarioet «Green» var det nesten ingen VOC-gasser, men med tilsvarende tilførsel av friskluft og CO2-nivå som i Conventional.

I det tredje scenarioet, «Green+», var det som i Green nær fritt for VOC-gasser, men tilført nærmere 19 liter friskluft i sekundet per person og CO2-konsentrasjon på 550 ppm.

I tillegg ble det forsøkt en større konsentrasjon av CO2, hvor verdiene nådde 1400 ppm.

24 testpersoner tilbragte seks fulle arbeidsdager i testscenarioene. Deltakerne ble testet på:

  • Grunnleggende aktivitet - grunnleggende evne til å ta avgjørelser
  • Overordnede avgjørelser - evner til å ta avgjørelser for overordnede målsetninger
  • Aktuelle problemstillinger - evne til å fokusere på utfordringer i øyeblikket
  • Oppgaveorientering - evne til å ta spesifikke avgjørelser for å fullføre oppgaver i øyeblikket
  • Krisehåndtering - evne til å planlegge, være forberedt og tenke strategisk under krisesituasjoner
  • Informasjonssøk - evne til å samle påkrevet informasjon fra tilgjengelige kilder
  • Informasjonsbruk - evne til å bruke både utlevert og innsamlet informasjon for å oppnå en langsiktig målsetning
  • Bredde på tilnærming - evne til å ta avgjørelser i flere simultane prosesser og benytte seg av forskjellige verktøy og muligheter for å oppnå mål
  • Strategi - evnen til å benytte velintegrerte løsninger ved hjelp av optimal utnyttelse av informasjon og planlegging

Resultatene viste betydelige forskjeller i prestasjoner hos testpersonene. Først og fremst viser tallene at selv om tette bygg med lave konsentrasjoner av VOC (scenario «Green») fører til bedre produktivitet, er det store forbedringspotensial ved å tilføre tilstrekkelige luftmengder («Green+). Spesielt optimal utnyttelse av tilgjengelig informasjon, strategiske evner og kriserespons nyter godt av større luftmengder.

Forskningsrapporten konkluderer med at forsøksdeltakerne hadde en signifikant forbedring i kognitive funksjoner når de jobbet i scenarioene Green og Green+ sammenlignet med Conventional. Forsøket viser også at økte luftmengder senker eksponering til andre luftforurensinger i tillegg til CO2 og VOC.Kategori: Nyheter
Custom sub menus