None

Relevante problemstillinger er veien til suksess for dagens studentoppgaver

Skrevet 07. oktober 2015 av Redaksjonen
GK ønsker å etablere en sterk profil ut mot studenter med faglig relevant bakgrunn og vi ser at studentoppgaver bidrar til å skape gode ideer og spennende prosjekter.
Redaksjonen

I løpet av det siste året har flere studenter skrevet oppgave i samarbeid med GK, og tilbakemeldingene fra studentene er at de ble motivert av de relevante problemstillingene de sto ovenfor.Studentene forteller også at de sitter igjen med en følelse av å ha blitt ivaretatt og alle er fornøyde med å ha valgt en bedrift som er genuint interessert i å se studentene lykkes. De har fått satt teorien fra studiene ut i praksis og de ser gjerne for seg å jobbe i GK etter endt utdanning.

Godt samarbeid gir gode resultater

Fagsjef Espen Aronsen roser flere av årets studenter og påpeker hvor viktig det er å gi potensielle arbeidstakere en god opplevelse.

– Det er viktig at vi er klare på hva GK kan tilby som veileder og at studentene sitter igjen med en positiv relasjon til GK.

Han tror nøkkelen er at studentene har god oversikt over hva de ønsker at oppgaven skal omfatte og en solid plan for fremdrift.

– Oppgavene jeg har tatt del i har produsert interessante resultater og det er helt klart funn som er viktige for GK, sier Aronsen.

Årets studentgrupper kommer fra høyskoler fra hele Norge

Årets studenter kommer fra Høyskolen i Oslo og Akershus, Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Østfold, Høgskolen i Narvik og Handelshøyskolen BI. De har lært GK å kjenne det siste året, og skryter av oppfølgingen fra GK.


 

 
   
   
    
    
    
    
    
    
    

"Energimerking"
HiOA, Energi og miljø i bygg, bachelor
Tor Atle Solend, Viggo Lund Follestad, Aleksander Heen og Eirik Trygstad

- Vi valgte å skrive oppgave med GK etter en bedriftspresentasjon under næringslivsdagen. Vi fikk et godt inntrykk av bedriften og syntes oppgaveforslagene på hjemmesiden var veldig interessante.

De satte også pris på veiledningen de fikk fra GK mens de skrev oppgaven.

- Vi har fått veldig god hjelp fra Bjørn S. Johansen og hans faglige kunnskap har vært et viktig bidrag til oppgaven vår.


 

"Energimerking"
HiOA, Energi og miljø i bygg, bachelor
Teresa Maria Valdemarsson, Henriette Halvorsen, Stine Lise Fossdal Skregelid og Ingvild Veddeng

- GK er en av de største i bransjen og vi synes det er en kul bedrift som gjør mye spennende. I tillegg er dere veldig aktive på studentarrangementer og våre forelesere nevner dere ofte i forelesninger.

Bacheloroppgaven ble skrevet i samarbeid med GK og SINTEF, hvor Miljøhuset GK ble brukt som måleobjekt. Tema var utvikling og implementering av varmepumpemodell i energiberegningsprogrammet TEK-sjekk Energi, og lønnsomhetsvurdering av solfangeranlegg på Miljøhuset GK.

- Bjørn ga oss alltid raske tilbakemeldinger og hvis han følte seg usikker henviste han oss til andre dyktige kollegaer som Ole Jørgen Veiby, sier Teresa.
 

"Direkte brukerstyring av aktiv tilluftsventil i cellekontorer"
HiOA, Energi og miljø i bygg, master
Anders L. Antonsen

Anders har skrevet oppgave om en app som lar brukere i cellekontor ved Miljøhuset GK endre lufttemperatur ved behov. Oppgaven er en del av SINTEF Byggforsk sitt Forklima-prosjekt. Det var slik han kom i kontakt med GK, i tillegg til at han kjenner til bedriften fra studentaktiviteter på høyskolen.

Problemstillingen er om det lar seg gjøre å påvirke lokalt termisk klima, altså arbeidsplassen rett under ventilen, med aktive tilluftsventiler i cellekontorer. Resultatene viser at det er en endring i lufttemperatur på kontorene, men den ligger på 0,5-0,6 grader. Alle brukerne som fikk teste denne appen var positive til muligheten for å kunne påvirke sitt inneklima, skriver VVS Forum.

- Jeg er kjempefornøyd med veiledningen jeg fikk av Espen Aronsen fra GK og Mads Mysen hos SINTEF. De har mye kunnnskap og var alltid behjelpelige når jeg sto ovenfor nye problemstillinger. Espen syntes resultatene fra testene på Miljøhuset GK er svært interessante og poengterer hvor nyttige slike samarbeid er nyttige for GK. 

"Direkte brukerstyring av aktive tilluftsventiler i kontorlandskap"
HiOA, Energi og miljø i bygg, master

Ayalew Mulugata

- Akkurat som Anders så har jeg skrevet oppgave i forbindelse med SINTEF Byggforsk sitt Forklima-prosjekt, men min oppgave omhandler brukerstyring av lokalt inneklima i åpne kontorlandskap i Miljøhuset GK.  

Det var et utvalg på 22 brukere som fikk tilgang til å regulere temperatur opp eller ned ved å styre en aktiv tilluftsventil over egen kontorplass. Den største målte endringen i gjennomsnittlig romtemperatur var bare på 0,3 °C. Mulugata mener derfor den faktiske effekten ligger psykologisk hos brukeren, skriver VVS Forum

- Jeg er veldig glad jeg bestemte meg for å skrive oppgave sammen med GK og prosessen er preget av åpen kommmunikasjon og raske tilbakemeldinger.

"Solfangere og varmepumper for tappevann - en mulighetsstudie"
HiB, Energiteknologi, bachelor

Nora Devik Lian, Ingrid Lie og Lise Marie Stokke

Ingrid hadde i fjor sommerjobb hos avdeling 952, Romerike Prosjektering og det var her hun ble tipset om mulighet for å skrive oppgave med GK. Jentene hadde fra før stor interesse for passivhus-konseptet og syntes derfor det var en unik mulighet å ha tilgang til Miljøhuset GK.  

Oppgaven ser på tre alternative løsninger til varmtvannsoppvarming på Miljøhuset GK, henholdsvis plane solfangere, vakuumrørsolfangere og varmepumpe som utnytter avkastluften i ventilasjonsanlegget. Konklusjon er at varmepumpen er det billigste alternativet og er minst følsomt for endringer. Av solfangerne er de plane solfangerne mest lønnsomme og man vil her kunne tjene en økning i energipriser.

- Hele prosessen har vært spennende og vi har lært kjempe mye av å velge temaet, sier Ingrid. Det har vært en stor fordel å ha et konkret prosjekt og det er motiverende å vite at dette er fremtiden innen energi.

For Ingrid Lie gav erfaringen fra fjorårets sommerjobb mersmak og hun skal nå begynne fast ved Romerike Prosjektering.

"Reelle energisparetiltak i bygninger knyttet opp mot energimerkeordningen"
HiN, Integrert bygningsteknologi, master
Marius Nygård og Sigurd Audun Leiros

- Oppgaven fikk vi utdelt av skolen og vi syntes Miljøhuset GK er et veldig spennende bygg. Men vi kjente også til GK fra studentarrangementer og som en viktig aktør i bransjen, sier Marius. 

- Underveis har vi hele tiden fått god hjelp av veilederen vår Sergey Paramonov. At vi satt i Narvik og han i Oslo var ikke et problem. Vi ser på oss selv som heldige som har samarbeidet med en bedrift som har tatt oppgaven vår på alvor og gitt oss raske tilbakemeldinger.  

 

"Miljøhuset GK – Gap-analyse: BREEAM, inneklima og energi"
HiØ, Ingeniørfag bygg, bachelor
Jonas Grønnern, Kristine Margel Bjørkelund, Jørgen Jahren Raknes og Nicholas Olafsen 

- Vi valgte GK da vi synes bygget deres er veldig spennende og vi brenner for faget energi og miljø i bygg. Etter en spennende omvisning hos Miljøhuset GK og å ha sett på hjemmesiden deres, bestemte vi oss for å velge dere, sier Kristine.

Formålet med oppgaven var å se hvordan Miljøhuset GK lå ann i forhold til målsetning om å klare «Excellent» sertifisering i BREEAM-klassifiseringssystemet. Dessverre, nådde ikke Miljøhuset opp og endte på «Good» på grunn av sen igangsetting av BREEAM i prosjektet, lite dokumentasjon og et avvik på -9 % i forhold til det prosjekterte energibehovet.

- For det første var det kult å jobbe med reelle oppgaver og vite at dette er informasjon som kan brukes i det virkelige liv. Vi fikk alltid raskt svar av Espen Aronsen og det var gøy å ha en engasjert veileder.  

"Investeringsanalyse, lease eller kjøpe «GK-biler"
BI, Økonomi og administrasjon, bachelor

Gard Noren, Odd Erik Indrehus og Semi Pettersen 

- Grunnen til at vi valgte GK er at vi kjente til bilene deres og vi synes bransjen deres er interessant, sier Semi.

Resultatet av oppgaven viser at GK vil tjene på å kjøpe biler til sin bilpark, og at det er lite lønnsomt å lease biler.

- Sammenlignet med mange andre studenter føler vi at vi har vært veldig heldig med valg av bedrift. Både Petter Johnson og Stine Hjartåker har svart raskt og problemstillingen de foreslo er reel. Det er motiverende når du skal jobbe så mye med en oppgave og se at resultatet har verdi for bedriften.

 

Flere av studentene fikk jobb raskt etter studieslutt og noen av årets studenter har valgt å studere videre på masternivå. Vi håper vi ser flere av disse dyktige studentene hos oss i fremtiden.

En stor takk rettes til Espen Aronsen, Sergey Paramonov, Aleksander Brorson, Stein Ove Holm, Bjørn S. Johansen, Bjarne Moldenes, Petter Johnson, og Stine Hjartåker i GK som gitt studentene god veiledning og for alle gode bidrag fra studentene. Vi ønsker alle studentene god sommer og lykke til videre med studier eller ny jobb.  

Custom sub menus