None
Ved Rissa Helsetun har GK gjennom en EPC-kontrakt redusert energibruken med over 30 %.

Gode grunner til å inngå energisparekontrakt med GK

Skrevet 19. januar 2015 av Torfinn Lysfjord
Hva om du kunne redusere energiutgiftene med en tredjedel uten at det koster deg noe?
Torfinn Lysfjord

Regionsdirektør Riks/Energi

De fleste næringsbygg har et potensiale for å spare energi eller utnytte energien bedre enn de gjør i dag. Utfordringen er ofte å forsvare en investering i energisparende tiltak som skal være lønnsom.

Det er her en energisparekontrakt eller EPC (Energy Performance Contracting) er en mulighet.

Ved å la GK gå gjennom dine bygninger og komme med forslag til forbedringstiltak, utføre disse og drifte bygget best mulig. Ved at en aktør gjør «alt» og Samtidig tar vi den økonomiske risikoen ved å garantere energibesparelser og at investeringene lønner seg er risiko for byggeier minimal.

Men vi kan se nærmere på hvorfor EPC kan være en god løsning. Her er et par gode argumenter:

  1. Ved å inngå en energisparekontrakt med GK, setter vi oss i samme båt, og vi har dermed en felles økonomisk interesse i å finne de riktige tiltakene, installere dem riktig og drifte dine bygg optimalt.
  2. Gjennom prosessen og oppfølgingen får våre eksperter inngående kjennskap til tekniske anlegg og kan komme med forslag til ytterligere tiltak som er gunstige for dine bygg.
  3. Ved å flytte fokus fra tekniske løsninger til økonomisk garantert lønnsomhet vil det være enklere for en byggeier å definere driftskostnader og dermed verdsette sine bygninger. En annen konsekvens er at det er én totalteknisk aktør å forholde seg til og man unngår et mulig konfliktledd i at ulike rådgivere, entreprenører for ulike fag skylder på hverandre hvis ting ikke fungerer eller at forventninger til lønnsomhet ikke innfris.

Energisparekontrakter er per i dag mest utbredt i offentlig sektor, men det er ingen grunn til at ikke også private næringsbygg kan dra nytte av denne avtaleformen. Kategori: Fagblogg
Custom sub menus