Samfunnsansvar

GK samarbeider med Røde Kors og deltar i forskning

I GK ønsker vi å bidra til en bærekraftig utvikling utenfor landets grenser.

Vi samarbeider derfor med Røde Kors, der vi støtter prosjektet Barnelandet Lesotho i det sørlige Afrika. Vi har finansiert byggingen av en førskole som var ferdig i 2006, og har nå gått inn på et flerårig vann- og sanitærprosjekt i området.

GK støtter foreldreløse barn i Lesotho

GK startet i 2005 sitt samarbeid med Norges Røde Kors for foreldreløse barn i Lesotho. Vi har i denne perioden støttet byggingen av en førskole, startet et internt fadderprogram via Røde Kors og har vært  inne i et prosjekt for mini-irrigasjon i samme område.

Prosjektet arbeider for å gi foreldreløse barn i Lesotho en trygg oppvekst og mulighet for en framtid gjennom utdanning, helse, psykososialt arbeid og mulighet til å klare seg selv gjennom et bærekraftig utviklingsarbeid.

Førskole i Lesotho

I 2005 initierte GK sitt samarbeid med Norges Røde Kors. På nyåret i 2006 startet byggingen av en førskole, skolen er 100% finansiert av GK. Skolen står nå ferdig og vil bli en bidragsyter til barna og lokalsamfunnet.  

Vann til matproduksjon

Fra 2007 har vi arbeidet videre med Røde Kors i regionen og bidratt til et prosjekt for irrigasjon og vann. Dette prosjektet tar for seg implementering av vannanleggene og ikke minst opplæring og overføring av kunnskap til lokalbefolkningen, samt den lokale Røde Kors foreningen i Lesotho.

Fadderprogram i GK

Medarbeidere i GK har også mulighet til å støtte barna i Lesotho mer direkte via en lønnstrekksavtale i Røde Kors sitt fadderprogram for Lesotho. Lønnstrekksordningen gir våre medarbeidere mulighet til å involvere seg mer for barna.

GK støtter forskning og bransjeutvikling

Som en ledende aktør innen vårt fagområde er vi bevisste på å delta aktivt i samfunnsdebatten og politikkutforming. GK er engasjert ulike fagutvalg, forskningsprosjekter og organisasjonsarbeid over hele landet, og holder kurs for fagskoler innen alle våre fag. Noen av våre engasjementer er

  • BIs senter for byggenæringen. Sponsor av professorat som forsker på effektive byggeprosesser. 
  • FME Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities. Samarbeidspartner i prosjektet som ledes av Norges forskningsråd, NTNU og SINTEF.  
  • Bransjeforeningen VKE i NHO 
  • Landsforeningen Nelfo i NHO 
  • Bransjeforeningen Rørentreprenørene i NHO 
  • Norsk VVS, energi- og miljøteknisk forening 

GK sponser Prøysenhuset

GK Inneklima og GK Rør har bidratt til å bygge Prøysenhuset - et nasjonalt kulturhus til ære for Alf Prøysen.

Prøysenhuset er et nasjonalt kulturhus til ære for Alf Prøysen. Her skal man oppleve og lære mer om hans liv og virke. Prøysenhuset skal hedre, minne og aktualisere arven etter Prøysen – og inspirere stadig nye generasjoner.

GK er stolt av å kunne bidra til en viktig kulturinstitusjon.

 

Custom sub menus