Kontaktinformasjon

Kontorsteder GK Rør AS og GK Rør Oslo AS:

GK Rør AS - www.gkror.no

Hovedkontor
Lillehammer

Storgata 178,
2615 Lillehammer.

Tlf: 61 22 29 50
Vakttelefon: 99 20 45 00

Kontaktpersoner:
Geir Bjørke
Administrerende direktør
Tlf: 90 88 77 27

Amund Schonhowd
Økonomisjef
Tlf: 98 20 72 36

Bård Scheie
Personalsjef
Tlf: 95 11 47 60
 

Lars Erik Myrvang
Distriktssjef Hedmark/Oppland
Tlf: 488 68 420


Fakturaadresse:

GK Rør AS
Pb 271 Alnabru,
0614 Oslo


E-post:post.ror@gk.no

 

 

Oslo
Ryenstubben 12,
0611 Oslo.
Tlf: 22 97 47 00
Vakttelefon: 41 66 88 90

Kontaktpersoner:

Torstein Pedersen
Distriktssjef Oslo
Tlf: 906 99 404
 

Kjeller
Jogstadveien 25
Pb 178, 2027 Kjeller.
Tlf: + 47 67 06 94 60

Finn Søbakken
Distriktssjef Region Øst
Tlf: 404 06 270


Hamar
Stormyrveien 9,
2315 Hamar.
Tlf: 62 51 98 50
Vakttelefon: 95 11 47 70

Trondheim
Nardovegen 14,
7032 Trondheim.
Tlf: 731 90 222.

Hans-Petter Faanes
Distriktssjef Trøndelag
Tlf: 907 23 780

Gjøvik
Thomasdalen 1,
2818 Gjøvik.
Tlf: 61 17 30 40
Vakttelefon: 905 38 888

Otta
Skansen 14B,
2670 Otta.
Tlf: 61 21 09 80
Vakttelefon: 97 54 80 48

Vågå
Matåkervegen 1,
2680 Vågå.
Tlf: 61 23 94 40
Vakttelefon: 97 54 80 48