Kontaktinformasjon

Kontorsteder GK Rør AS og GK Rør Oslo AS:

GK Rør AS - www.gkror.no

Hovedkontor
Lillehammer

Storgata 178,
2615 Lillehammer.

Tlf: 61 22 29 50
Vakttelefon: 99 20 45 00

Kontaktpersoner:
Geir Bjørke
Administrerende direktør
Tlf: 90 88 77 27

Amund Schonhowd
Økonomisjef
Tlf: 98 20 72 36

Bård Scheie
Personalsjef
Tlf: 95 11 47 60
 

Lars Erik Myrvang
Distriktssjef Hedmark/Oppland
Tlf: 488 68 420


Fakturaadresse:

GK Rør AS
c/o NETS Fakturamottak
Pb 271 Alnabru,
0614 Oslo


E-post:post.ror@gk.no

 

 

Oslo
Ryenstubben 12,
0611 Oslo.
Tlf: 22 97 47 00
Vakttelefon: 41 66 88 90

Kontaktpersoner:

Torstein Pedersen
Distriktssjef Oslo
Tlf: 906 99 404
 

Kjeller
Jogstadveien 25
Pb 178, 2027 Kjeller.
Tlf: + 47 67 06 94 60

Finn Søbakken
Distriktssjef Region Øst
Tlf: 404 06 270


Hamar
Stormyrveien 9,
2315 Hamar.
Tlf: 62 51 98 50
Vakttelefon: 95 11 47 70

Trondheim
Nardovegen 14,
7032 Trondheim.
Tlf: 731 90 222.

Hans-Petter Faanes
Distriktssjef Trøndelag
Tlf: 907 23 780

Gjøvik
Thomasdalen 1,
2818 Gjøvik.
Tlf: 61 17 30 40
Vakttelefon: 905 38 888

Otta
Skansen 14B,
2670 Otta.
Tlf: 61 21 09 80
Vakttelefon: 97 54 80 48

Vågå
Matåkervegen 1,
2680 Vågå.
Tlf: 61 23 94 40
Vakttelefon: 97 54 80 48

Bodø
Nordstrandveien 69
8012 Bodø.
Tlf. 91 60 71 20

 

Tromsø
Strandvegen 134
9006 Tromsø.
Tlf. 77 66 51 80

Hammerfest
Brenneriveien 30
9600 Hammerfest.
Tlf. 90 58 14 96
Vakttelefon: 90 57 59 71