Logg inn

Kunde i GK?

Her kan du logge inn i GKs egne kundesystemer


Som avtalekunde hos GK har du fullt innsyn hvilken service og vedlikehold som er gjort og planlagt på dine anlegg.

Logg inn i GK Kundeportal

 


Her kan du som er kunde av GK sitt EnergiOppfølgingsSystem (GK EOS) logge deg inn og ta ut rapporter, sette opp dashboard etc.

Logg inn

 


Her kan du som kunde av GK sitt fjernovervåkingsløsning logge deg inn for å sjekke alarmer, vurdere driftsstatus og justere parametre.

Ansattportal

Her kan du logge inn på GKs portal for ansatte.

Hjemmekontor_pc2.jpg

Hjemmekontor_nettbrett7.jpg

Web_epost_PC_brukere.jpg

Web_epost_skybrukere2.jpg

 

Icon Brukermanual skybrukere

teamviewerbadge.jpg

Custom sub menus